Diskusia Trojica: Zvonko Taneski – Barbora Hrínová

Do Banskej Štiavnice sa v polovici júna nasťahoval na rezidenčný pobyt Trojica AIR Zvonko Taneski, slovakista zo severného Macedónska. 

V Banskej Štiavnici prekladá poviedky Barbory Hrínovej Jednorožce. O radostiach i starostiach s Jednorožcami sa prekladateľ, autorka a moderátor Dado Nagy porozprávajú v živej diskusii v ArtCafe Banská Štiavnica, dňa 28.6. 2023 o 18:00 h.

TROJICA AIR je od roku 2020 rezidenciou pre prekladateľov a prekladateľky slovenskej literatúry do cudzích jazykov.

 

Zvonko Taneski je literárny vedec, kritik, básnik, editor a prekladateľ. Štúdium všeobecnej a komparatívnej literatúry ukončil na Filologickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje. V doktorandskom štúdiu pokračoval v Bratislave a v Nitre. Následne sa habilitoval v Skopje a ako vedecký pracovník potom pôsobil v Nitre a na SAV v Bratislave. Od roku 2015 pôsobí na Katedre slovanských filológií FiFUK v Bratislave.

Je členom mnohých spisovateľských, prekladateľských organizácií, redakčných rád a akadémií.  Doteraz mu vyšlo šesť básnických zbierok, básnický výber v slovenčine, básnický výber v srbčine a štyri odborné publikácie. 

Knižne publikoval preklady Pavla Vilikovského, Jany Beňovej, Ivany Dobrakovovej, Petra Šuleja, Dušana Mitanu, Juraja Šebestu, Milana Richtera, Miroslava Demáka, Františka Lipku a i. Zostavil aj niekoľko básnických antológií. V roku 2017 mu Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska udelila Cenu P. O. Hviezdoslava za preklady diel slovenských spisovateľov do macedónčiny.

 

Barbora Hrínová je prozaička, scenáristka a pedagogička. Pôsobí v Ateliéri scenáristickej tvorby FTF VŠMU v Bratislave. Spolupracovala na tvorbe televíznych seriálov (napr.: Divoké kone, Oteckovia). Je trojnásobnou finalistkou súťaže Poviedka (2008, 2017, 2018). V Gruzínsku absolvovala polročný výskumný pobyt a ako držiteľka Fulbrightovho štipendia vycestovala aj na Chapman University v Kalifornii. Na základe svojho pobytu v USA vytvorila dvojdielny dokument pre Český rozhlas Zväčšené srdce. Je autorkou fíčrov: Planétka 3730 Hurban, Vianočné šteniatko, Tajomstvo a Pani z Babylonu. Za svoju debutovú zbierku poviedok Jednorožce získala prestížnu literárnu cenu Anasoft litera 2021.

Na otázku magazínu QYS ako sa cítila, keď získala ocenenie Anasoft litera za najlepšiu slovenskú prózu odpovedala: „ovládla ma zvláštna prázdnota a zraniteľnosť, pretože takáto informácia vo vás prerazí všetky vrstvy očakávania aj ľahostajnosti, ktoré ste si už voči tej akcii vytvorili.


Literárne informačné centrum a Mesto Banská Štiavnica ponúkajú každý rok jedenásť rezidenčných pobytov. Aj v roku 2022 bol projekt TROJICA AIR podporený finančným príspevkom z Fondu LITA. Autorkou grafickej koncepcie je Kristína Soboň, autormi loga Trojica Air Palo a Janka Bálik.