(c) Ján Gavura

Zvonko Taneski

12. 3. 1980
Skopje
Žáner:
literárna veda, poézia
Krajina:
Severné Macedónsko
Literárny vedec, kritik, básnik, editor a prekladateľ. Štúdium všeobecnej a komparatívnej literatúry ukončil na Filologickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje. V roku 2003 absolvoval študijný pobyt na Univerzite v Perugii (Taliansko). Dizertačnú prácu v odbore teória a dejiny slovenskej literatúry obhájil v roku 2007 na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Rigoróznu prácu v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo obhájil na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína… Čítať ďalej

Stránky