LIC na Bibliotéke 2019

Štvrtok 7. novembra

Cena Bibliotéky

Beseda s laureátkou Ceny Bibliotéky za rok 2019. Moderuje Zuzana Belková.

Dokumenty z novembra 1989

Dokumenty obsiahnuté v XIV. zväzku edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. Besedu s historikmi moderuje Peter Turčík.

 

Piatok 8. novembra

Zlatý zub. Tajomstvo školskej pivnice

Knižné vydanie komiksu, ktorý vychádzal na pokračovanie v časopise Slniečko, predstavia jeho autori Soňa Balážová a ilustrátor Dávid Marcin. Moderuje Ľubica Kepštová.

Autorské čítanie Medziriadkov

Svoju poéziu predstavia Ivona Pekárková a Alfréd Tóth. Moderuje Soňa Uriková.

Bratislava sa vydala do Paríža

Na najvýznamnejšom frankofónnom knižnom veľtrhu Livre Paris 2019 sa prezentovalo 25 nových titulov slovenských autorov v preklade do francúzštiny pri príležitosti čestného hosťovania Bratislavy ako pozvaného mesta. Ponúkame vám ochutnávku z nich. Účinkujú: M. Ferenčuhová, M. Hvorecký, Nicolas Guy, U. Kovalyk, X. Galmiche, A. Šoltész, I. Štrpka. Moderuje Miroslava Vallová.

 

Sobota 9. novembra

Čítajú deti z rómskej osady

Obecná knižnica v rómskej osade v Bidovciach na východnom Slovensku má svojich verných čitateľov, ktorí predstavia svoje obľúbené knižky. Besedu vedie Lídia Šuchová.

Literatúra v zrkadle a za zrkadlom

O ambíciách a možnostiach súčasnej literárnej kritiky besedujú Vladimír Barborík a Viliam Nádaskay.

Slovenský intelektuál Alexander Matuška

Monografiu o Alexandrovi Matuškovi z pozostalosti literárneho vedca Vladimíra Petríka predstaví jej editor Vladimír Barborík, moderuje Magdalena Bystrzak.

Beseda o komikse

Vystúpia Tomáš Prokůpek, Tomáš Klepoch, Jana H. Hoffstädterová (E. J. Publishing), moderuje Mário Gešvantner.

 

Nedeľa 10. novembra

30 rokov slobody

Nežnú revolúciu si pripomenieme spomienkami a úvahami priamych účastníkov i debatou o tom, ako sa odvtedy Slovensko zmenilo. Je naša spoločnosť slobodná a zostali nám revolučné ideály?

Archívy priestorov Mily Haugovej

Významná súčasná poetka otvára čitateľom archívy priestorov, sú v nich záznamy z autorkinho života a diela, ktoré umožnia hlbšie preniknúť do literárnej tvorby. Moderuje Veronika Dianišková.

Druhá moderna

Antológia slovenskej medzivojnovej prózy je reprezentatívnym prierezom tvorby z obdobia rokov 1920 – 1930. Vystúpi zostavovateľ Michal Habaj, moderuje Ivana Taranenková.

 

Aktuálne informácie o našich programoch nájdete včas aj na www.litcentrum.sk.