Lit_cast Slovakia #11 s Máriou Ferenčuhovou

V 11. pokračovaní Lit_Cast Slovakia Mária Ferenčuhová vysvetľuje Julii Sherwood, ako počas pandémie prišla na chuť digitálnym literárnym akciám a začala písať texty na pomedzí poézie a prózy. Rozpráva tiež o svojom interdisciplinárnom a intuitívnom prístupe k písaniu, o svojom preklade prozaického debutu Michela Houellebecqa a kolaboratívnom prekladaní poézie a odporúča niekoľko súčasných slovenských poetov a poetiek, ktorých by mali poznať anglojazyční čitatelia.  

In Lit_Cast Slovakia #11, Slovak poet and translator Mária Ferenčuhová tells Julia Sherwood how the pandemic made her appreciate virtual literary events and turn from writing straight poetry to texts dealing with fragility, aging and dying, in an interdisciplinary and intuitive way of working. She also talks about translating Michel Houellebecq and cooperative translation of poetry, and recommends a bunch of Slovak poets to read in, or be translated into English.

 

Background Notes

 

Mária Ferenčuhová

Tidal Events

 

Mária Ferenčuhová’s introduction to an Anthology of Young Slovak Poets

 

Mila Haugová

 

Ivan Laučík

 

Ivan Štrpka

 

Nora Ružičková

 

Michal Habaj

 

Peter Šulej

 

Katarína Kucbelová

 

Anna Ondrejková

 

Rudolf Jurolek

 

James Sutherland-Smith