Lit_cast Slovakia #7 s Katarínou Gephardt

V 7. pokračovaní  Lit_Cast Slovakia sa literárna vedkyňa Katarína Gephardt rozpráva s Júliou Sherwood o nebojácnych cestovateľkách, ktoré v 19. storočí spoluvytvárali ambivalentný obraz Strednej a Východnej Európy v Británii, o generačnej pamäti a produktívnej nostalgii v dielach Verony Šikulovej a Maroša Krajňaka a o plánovanom Sprievodcovi súčasnou slovenskou literatúrou.

In Lit_Cast Slovakia #7 literature scholar Katarina Gephardt talks to Julia Sherwood about intrepid women travellers who helped shape an ambivalent image of Central and Eastern Europe in 19th century Britain, about generational memory and productive nostalgia in the writing of Verona Šikulová and Maroš Krajňak and her plans for a Companion to Contemporary Slovak Literature.

 

 

Background notes

 

Katarína Gephardt

 

The Idea of Europe in British Travel Narratives 1789 – 1914

Productive uses of nostalgia in contemporary Slovak fiction: Veronika Šikulová’s and Maroš Krajňak’s experiments with generational memory

 

Veronika Šikulová

- Miesta v sieti

 

Maroš Krajňak

- Excerpt from Carpathia

 

Silvester Lavrík

- Posledná k. & k. barónka

 

See also:

10 Slovak Women Writers We’d Love to Read in English

Svetlana Boym: The Future of Nostalgia