(13. 16. mája 2010)

Logo veľtrhu

V tomto roku sa bude v čase od 13. do 16. mája konať už 16. ročník Medzinárodného knižného veľtrhu Svět knihy v Prahe, a to opäť v Priemyslovom paláci a v Křížikových pavilónoch na výstavisku v Holešoviciach. Hlavnou témou veľtrhu je Rosteme s knihou – literatura pro děti a mládež, Literatura a sbližování kultur. Čestným hosťom je Poľsko.

LIC predstaví v reprezentačnom národnom stánku v strednej hale, číslo S 110, s rozlohou 72 m2 vyše 500 titulov z produkcie vyše 40 slovenských vydavateľstiev.

Aj tento rok sme pripravili zaujímavé sprievodné akcie:


Štvrtok 13. mája

  • 14.00 – 14.30 Rekapitulácia úspešného čestného hosťovania na MKV Bologna 2010 – Alexander Halvoník (v stánku SR, číslo S 110).
  • 15.00 – 16.00 Prezentácia antológie prózy Slovákov žijúcich v zahraničí Medzi dvoma domovmi II. Alexander Halvoník a Vladimír Skalský (v stánku SR, číslo S 110).
  • 19.30 Dana Podracká a Mária Ferenčuhová čítajú výber zo svojej poézie v Café a knihkupectví FRA, Šafaříkova 202/15. Uvádzajú Viola Fischerová a Marie Šťastná.


Piatok 14. mája

  • 10.00 – 12.00 V Slovenskom inštitúte v Prahe (Jilská 450/16) sa uskutoční odborný seminár o Martinovi Kukučínovi, ktorý je zaradený do kalendára UNESCO. S príspevkami vystúpia: J. Búr. I. Pospíšil. D. Hučková, I. Holečková a E. Charous. Moderuje Dana Podracká.
  • 13.00 – 13.50 Veľká sála na výstavisku privíta Borisa Filana, Jána Litváka a Rasťa Piška, ktorí v programe Cesta okolo seba predstavia svoje najnovšie knihy. Uvádza Alexander Halvoník.
  • 14.00 – 14.50 Jana Beňová a Pavol Rankov podpisujú (v stánku SR, číslo S 110) české preklady svojích kníh Café Hyena a Stalo se prvního září (nebo někdy jindy). Úvodné slovo Alexander Halvoník.
  • 15.30 Koktail v stánku Slovenskej republiky, S 110.

 

Sobota 15. mája

  • 14.00 – 15.00 Epický svet Kukučínových próz. Prezentácia najnovšieho vydania diela Martina Kukučína v stánku SR, číslo S 110. Prezentuje Ján Gbúr.


Viac informácií na: http://www.bookworld.cz/cz/menu/uvodni-informace/