Ján Gbúr photo 1

Ján Gbúr

18. 1. 1953
Brezov
Žáner:
literárna veda, próza
Ján GBÚR sa narodil 18. januára 1953 v Brezove. Po absolvovaní stredoškolského štúdia pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach odbor slovenský jazyk a literatúra – výtvarné umenie. Po jeho absolvovaní sa stal v roku 1977 asistentom na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V roku 1986 obhájil dizertačnú prácu na tému P. O. Hviezdoslav a česká poézia. V roku 1995 sa habilitoval v odbore teória a dejiny slovenskej literatúry a v roku 2003 získal… Čítať ďalej