Ján Gbúr photo 1

Ján Gbúr

18. 1. 1953
Brezov
Žáner:
literárna veda
Ján Gbúr sa narodil 18. januára 1953 v Brezove. Po absolvovaní stredoškolského štúdia pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte v Prešove Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach odbor slovenský jazyk a literatúra – výtvarné umenie. Po jeho absolvovaní sa stal v roku 1977 asistentom na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.… Čítať ďalej