Milovanie v husej koži a Nepokoj vyšli po fínsky

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Helsinkách v spolupráci s Lektorátom slovenského jazyka a Centrom jazykov Univerzity Jyväskylä, ako aj vydavateľstvom Kampus Kustannus zorganizovalo podujatie, na ktorom bol pokrstený fínsky preklad dvojzbierky básní Miroslava Válka Milovanie v husej kožiNepokoj (Rakastelua kananlihalla ja Rauhattomuutta). Podujatie, ktoré sa uskutočnilo dňa 3. 12. 2014 v priestoroch Univerzity Jyväskylä otvoril veľvyslanec Slovenskej republiky vo Fínsku Tibor Králik.

Miroslav Válek patrí k najvýznamnejším predstaviteľom modernej slovenskej poézie. Básnické zbierky Milovanie v husej koži (1963) a Nepokoj (1965) patria k jeho vrcholným dielam spolu so zbierkou básní Dotyky (1956), ktorá bola preložená do fínskeho jazyka v roku 2009. Zbierky preložil slavista Jari Aula. Preklad vznikol pod odbornou záštitou lektorky slovenského jazyka v Jyväskylä Anny Kyppö. Básnické dielo Miroslava Válka je v poradí už štvrtou slovenskou publikáciou, ktorú vydavateľstvo Kampus Kustannus vydalo vo fínskom preklade.