Na FF UK uvedieme zborník V tenkej koži básnika

Dňa 9. marca 2005 o 14.30 hod. uvedieme na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK v kruhu študentov a hostí – autorov príspevkov – zborník z konferencií k storočnici Laca Novomeského.

Publikáciu uvedie prof. Ján Zambor a literárny kritik PhDr. Igor Hochel.

Zborník je nazvaný  podľa citátu zo spomienkového listu Milana RúfusaV tenkej koži básnika a obsahuje príspevky zo seminára v Slovenskom inštitúte v Prahe (konal sa 20. októbra 2004) a z konferencie Otvorené okná  (uskutočnila sa 27. septembra 2004 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave).

Prezentácia sa koná v prednáškovej miestnosti č. N 414 budovy Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí – vchod z Múzejnej ulice.

(suba)