Nové číslo TRANSCRIPT

V najnovšom čísle medzinárodného internetového magazínu TRANSCRIPT, ktorý trojjazyčne (po anglicky, nemecky a francúzsky) vydáva Literature Across Frontiers, sa prezentujú dvaja slovenskí autori detských kníh a dvaja ilustrátori.

V nemeckej verzii je uverejnený úryvok z knihy Gabriely Futovej Hľadám lepšiu mamu v preklade Gerlinde Tesche a s ilustráciami Juraja Balogha; v anglickej verzii je uverejnený úryvok z knihy Jána Uličianskeho Podivuhodné príbehy siedmich morí v preklade Johna Minahana a s ilustráciami Ľuboslava Paľa. Časopis nájdete na: www.transcript-review.org

(im)