Radšej humor ako násilie

V piatom pokračovaní Lit_Cast Slovakia sa svetobežníčka Janet Livingstone rozpráva s Júliou Sherwood o nových začiatkoch v Seattli po 16 rokoch života v Bratislave, o kultúrnych rozdieloch medzi Európou a Spojenými štátmi ,ako sa stala polyglotkou a prekladateľkou slovenských autoriek a chváli zdvorilosť, s akou sa stretla na Slovensku.

In Lit_Cast Slovakia #5, world traveller and translator Janet Livingstone talks to Julia Sherwood about reinventing herself in Seattle after living in Bratislava for 16 years, picking up foreign languages, translating Slovak women writers, cultural differences between Europe and the US, and praises the politeness of the Slovak people.