Rúfus sa predstavil aj Amerike

 

 

 

Vo vydavateľstve Bolchazy-Carducci Publishers, ktoré sídli v americkom štáte Illinois, vyšiel dvojjazyčný, anglicko-slovenský výber z poézie Milana Rúfusa. Má názov And That´s the Truth (A to je pravda) a jeho slovenský editor Milan Richter ho tematicky rozčlenil do siedmich obsahových okruhov: Skús, hovor z prvopočiatku, Zvony detstva, Básne pre Zuzanku, Chlieb chudobných, Niesť bremeno a spievať, Sestrička nádej a Čas rozlúčok. Slovenskí čitatelia, čo dôverne poznajú Rúfusovu vyše štyridsaťročnú cestu slovenskou literatúrou, vedia, že niektoré tematické okruhy sú totožné s názvami jeho zbierok (Zvony detstva, Chlieb chudobných), ďalšie poeticky vyjadrujú tematické okruhy a časové periódy v Rúfusovej poézie (Skús, hovor z prvopočiatku, Niesť bremeno a spievať či Čas rozlúčok).

 


Na snímke A. Šikulovej torta od vydavateľa
s obrázkom prebalu amerického vydania

Rúfusove básne do angličtiny preložili v súčasnosti najuznávanejší prekladatelia Ewald Osers a manželia Viera a James Sutherland-Smithovci, ktorí sú aj autormi úvodnej štúdie o prekladaní Rúfusovej poézie do angličtiny. Kniha je ilustrovaná pôsobivými grafikami Kolomana Sokola a má reprezentatívnu grafickú a polygrafickú podobu. Je doplnená krátkou biografiou Kolomana Sokola a pre amerického čitateľa dôležitou informáciou, že s dielom tohto veľkého svetového maliara, grafika a ilustrátora sa možno zoznámiť v Galérii Kolomana Sokola vo Washingtone, v objekte Veľvyslanectva Slovenskej republiky v USA.

Na vydanie tejto publikácie finančne prispelo aj Literárne informačné centrum.

 

(ab)

 

  

 

  • Rúfus sa predstavil aj Amerike - 0