Logotyp MKV Budapest 2011

Počas 18. medzinárodného knižného veľtrhu v Budapešti sa v priestoroch výstaviska predstavili v čase od 14. –17. apríla 2011 traja slovenskí autori. V Hess András Hall sa 15. 4. konalo literárne podujatie, na ktorom vystúpil s ukážkami zo svojich diel spisovateľ, dramatik a režisér Silvester Lavrík. Úvodné slovo predniesol a toto podujatie moderoval dr. Karol Wlachovský. Čítanie sa stretlo s veľkým záujmom verejnosti aj médií. Zúčastnila sa na ňom a do diskusie sa zapojila riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti dr. J. Tomková, P. Tomčík z SI Budapešť, prekladateľka Renáta Deáková a ďalší. V ten istý deň sa v čase od 10.00 – 15.00 konala v hale Millenáris diskusia na tému Rodinný román – historický román, na ktorej sa zúčastnili Jean Rouaud, Olga Tokarczuk, András Forgács, László Márton a za Slovenskú republiku Pavol Rankov, ktorý bol toho roku čestným hosťom veľtrhu. Prítomní autori pred početným publikom živo diskutovali o svojich dielach aj o možnostiach a budúcnosti žánru román. V ten istý deň sa predstavil Dušan Šimko v priestoroch Slovenského inštitútu a uviedol maďarské vydanie svojej knihy Gubbio. Pavol Rankov aj Dušan Šimko absolvovali v priebehu veľtrhu niekoľko podujatí, poskytli rozhovory pre médiá a opäť sa potvrdilo, že o našich autorov je v zahraničí živý záujem, majú svoje miesto v európskom literárnom kontexte a ich účasť je zaujímavým prínosom do literárnych debát v rámci európskych krajín.

(dh)

MKV Budapest 2011 MKV Budapest 2011
MKV Budapest 2011 MKV Budapest 2011
MKV Budapest 2011