Víťazi literárnej súťaže Jána Kollára prevzali ocenenia v Prahe

Vyhlásenie víťazov druhého ročníka literárnej súťaže Jána Kollára, prozaickej súťaže pre mladých Slovákov žijúcich v Čechách a aj pre Čechov, ktorí píšu texty so slovenskou tematikou, sa uskutočnilo v sobotu 16. decembra 2006 o 14.00 hod. v Nostickom paláci v Prahe.

Ceny víťazom odovzdali veľvyslanec SR v ČR Ladislav Ballek, riaditeľ Literárneho informačného centra Bratislava Alexander Halvoník a spisovateľ Dušan Malota. O hudobný sprievod sa postarala skupina V3, ukážky z ocenených prác čítali herci Valerie Zavadská a Richard Trsťan.

Výkonný podpredseda Slovenského literárneho klubu v ČR a predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský zdôraznil, že literárna súťaž Jána Kollára sa snaží prinavrátiť česko-slovenský kontext aj do povedomia najmladšej generácie Slovákov žijúcich v Českej republike.

Súťaž je vypísaná v troch kategóriách. V jej druhom ročníku ocenenia získali:

V kategórii základných škôl prvú cenu získal Adam Gold za poviedku Legendy a nuly, druhú Martin Vérteši za Dobrodružnú dovolenku, tretiu Ondřej Jurčík za A to nejzajímavější nakonec!

V kategórii stredných škôl porotu najviac zaujali dva texty – od Barbory Stolínovej Děkujem, hoši, děkujem a od Jakuba Hudáka A vlastne sa nič nestalo; tretiu cenu získala Marta Ptáčková za text Výlet na Slovensko.

V kategórii študentov vysokých škôl a mladých do 26 rokov zvíťazila Michaela Rosová s textom Karolova veľká žena, druhú cenu si odniesla Veronika Pavlů za poviedku Sľubujem, že sa vám nepokazím a tretiu cenu získala Radoslava Pekarová za text Na vlnách života.

V rámci slávnostného popoludnia v Nostickom paláci, ktorý je sídlom Ministerstva kultúry ČR, sa konala výstava knižnej produkcie Literárneho informačného centra Bratislava a stretnutie pokračovalo neformálnymi debatami na raute Slovenskej reštaurácie hotela Pauliny. Atmosféru nadchádzajúceho sviatočného predvianočného času v Nostickom paláci bolo cítiť nielen preto, že sa konal tesne pred Vianocami, ale bolo ho cítiť najmä zo slov veľvyslanca SR v ČR Ladislava Balleka:

„V týchto časoch ma zvlášť oslovuje stará múdrosť antického Grécka. O kruhoch vzdelancov, filozofov sa hovorí, že najväčšou službou domovu nie je dvíhať do výšok strechy domov, ale ľudského ducha. Ak to platilo v antike, dnes to platí predovšetkým. A k rozmeru dnešnej súťaže, literárnej súťaže Jána Kollára, by som ešte dodal: Zažívame jej druhý ročník, teda – vstúpili sme do druhej triedy. Nepochybujem však o tom, že tú prvú triedu – myslím na kvalifikáciu a kvalitu – táto súťaž nikdy neopustí, aj keď k nej budú pribúdať čísla a čísla.

A keďže tu ide o rozmer česko-slovenský, pre nás, ktorí máme duchovný dom na oboch brehoch rieky Moravy, povedal by som ešte jednu starú múdrosť. Učili nás ju v detstve naši rodičia. Potom sa už menej spomínala, pre nás zostala navždy zapamätateľná: Človek je anjel s jedným krídlom. Aby mohol vzlietnuť, musí sa s tými najbližšími objať alebo držať za ruky. Tento rozmer dvoch anjelov s jedným krídlom, schopných lietať len vo dvojici – o nás Čechoch a Slovákoch, a v kultúrnej oblasti – platí predovšetkým.“

Ľubica Suballyová