Ladislav Ballek photo 2
Foto © Lucia Gardin

Ladislav Ballek

2. 4. 1941
Terany
—  15. 4. 2014
Bratislava
Žáner:
esej, próza
Ladislav Ballek prežil detstvo a mladosť v Dudinciach a Šahách. V roku 1947 začal navštevovať základnú školu v Šahách a v roku 1955 tu začal študovať na Jedenásťročnej strednej škole. Vyštudoval slovenčinu, dejepis a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Debutoval prózou uverejnenou v roku 1964 v zborníku stredoslovenských autorov Silueta. V roku 1965 v hodnosti nadporučíka skončil vojenskú službu a začal vyučovať v Habkove na Orave. V roku 1966 nastúpil na miesto redaktora Československého rozhlasu v štúdiu Banská Bystrica,… Čítať ďalej

Stránky