Vyhlásili sme päť statočných v cene René 2021

Cena René - Anasoft litera gymnazistov je na Slovensku prvou literárnou cenou, o ktorej rozhodujú študenti a študentky vybraných slovenských gymnázií a stredných škôl.

Projekt vstupuje do svojho piateho ročníka zverejnením pätice titulov, ktoré študentom na čítanie vybrala odborná porota Anasoft litera:

 

Nataša Holinová: Prípad starej dámy (Ikar 2020)

Barbora Hrínová: Jednorožce (Aspekt 2020)

Jana Juráňová: Naničhodnica (Aspekt 2020)

Richard Pupala: Ženy aj muži, zvieratá (Lindeni 2020)

Zuzana Šmatláková: Nič sa nestalo (Marenčin PT 2020)

(tituly sú zoradené v abecednom poradí podľa priezviska ich autorov)

 

Knihy, ktoré organizátori ceny zakúpia a pošlú na 23 zapojených gymnázií a stredných škôl, vybrala porota v zložení Radka Denemarková, Mária Ferenčuhová, Patrik Garaj, Rafał Majerek a Marta Součková. Rafał Majerek sa o procese výberu vyjadril takto:

„Pri výbere kníh nominovaných na cenu René som vychádzal z dvoch základných myšlienok. Po prvé – ponúknuť mladým čitateľkám a čitateľom z estetického a literárneho hľadiska hodnotné diela, ktoré predstavujú rôzne žánre a poetiky a významným spôsobom spolutvoria pluralitný priestor súčasnej slovenskej literatúry. Po druhé – poukázať na texty, ktoré môžu byť podnetom na diskusiu, ktoré môžu nabádať k reflexiám, týkajúcim sa, tak osobných – intímnych, rodinných, ako aj spoločenských problémov. Myslím si, že päťka, na ktorej sme sa zhodli tieto predpoklady spĺňa. Rôznorodosť umeleckých postupov ukazuje tvorivú energiu, prítomnú v aktuálnej slovenskej tvorbe, diela sa rozličným spôsobom dotýkajú dôležitých otázok - medziľudských vzťahov, pamäte, hľadania identity, sociálneho vylúčenia, negatívnych javov v spoločenskom živote. Verím, že nominované texty dokážu zaujať mladých ľudí, stanú sa východiskom k vášnivým debatám, a predovšetkým budú viesť k výborným čitateľským zážitkom.“

 

K vyhláseniu päťky, na ktorú sa študenti tešia, sa viaže aj sprievodný program:

- Cyklus „Finalisti ceny René – Anasoft litera gymnazistov 2021“ si môžete vypočuť v Ladení Rádia DEVÍN od pondelka 14. júna do piatka 18. júna 2021:

o 15.23 premiérové rozhovory s finalistkami a finalistom

o 15.38 reprízové rozhovory so spisovateľmi a porotcami o nominovaných tituloch

 

- Diskusia piatich statočných – vo štvrtok 17.6. sa o 17:00 v Medickej záhrade v Bratislave uskutoční panelová diskusia, na ktorej všetci piati nominovaní porozprávajú moderátorke Soni Urikovej o tom, akí boli študenti oni a prečo si myslia, že práve ich tituly by mohli zaujať stredoškolákov

 

Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera. Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia. Cena má priblížiť súčasnú domácu prózu mladšej generácii, učiť študentov a študentky chápať a interpretovať literárny text, argumentovať, obhajovať svoje názory a rozvíjať kritické myslenie.
Autorkou vizuálneho konceptu tohto ročníka je Kristína Soboň.

Prvou laureátkou ceny sa stala Ivana Gibová s knihou Barbora, boch & katarzia. Víťazom druhého ročníka bol Daniel Majling so zbierkou poviedok Ruzká klazika. Tretím laureátom sa stal Václav Kostelanski s knihou Virtuóz. Štvrté ocenenie získala Alena Sabuchová s románom Šeptuchy.

 

https://www.facebook.com/cenaRene

https://www.instagram.com/rene_gymnazistov/

 

 

  • Vyhlásili sme päť statočných v cene René 2021 - 0
  • Vyhlásili sme päť statočných v cene René 2021 - 1