Zrkadlíme

,,Najväčším svedectvom o človeku sú jeho činy. Umelec svedčí o sebe svojím dielom. Predpokladom vytvorenia umeleckého diela je silný zážitok. Ja píšem náboženskú poéziu, a to v širšom zmysle slova. Pod takouto poéziou rozumiem poéziu nielen tú, čo ospevuje Božie atribúty, ale ospevuje akékoľvek krásy človeka a sveta v Božom svetle. A práve toto svetlo chcem sláviť a šíriť svojimi básňami.“

Svetloslav Veigl, Katolícke noviny 51-52/2005