Marcela Mikulová
Dana Hučková
Karol Hollý
Miloslav Szabó
Roman Holec
Andrea Draganová

Svetozár Hurban Vajanský: Na rozhraní umenia a ideológie

Kolektívna monografia literárnych vedcov a historikov ponúkajúca analytický pohľad na rozsiahle dielo a činnosť S. H. Vajanského. Príspevky sa dotýkajú hľadania modelu národnej reprezentácie, žánrových východísk jeho románu či jeho koncepcie národných dejín či medzigeneračných sporov.

Vydavateľstvo

Počet strán

203

Jazyk vydania

Slovenský jazyk

Rok vydania

2018

Typ diela

Literárna veda

Druh diela

80 Literárna veda. Súborné dielo a vybrané diela. Biografie a monografie o spisovateľoch

Jazyk originálu

Slovenský jazyk

Poradie vydania

1.

Miesto vydania

Bratislava

ISBN

978-80-224-1697-9

Druh väzby

Brožovaná

Zostavovateľ

Ivana Taranenková

Autori

Marcela Mikulová
Dana Hučková
Karol Hollý
Miloslav Szabó
Roman Holec
Andrea Draganová