Ivana Taranenková

3. 8. 1976
Žáner:
literárna veda, próza
Ivana Taranenková (1976) absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor filozofia – slovenský jazyk a literatúra. Pôsobí ako literárna historička a pravidelne sa venuje reflexii súčasnej slovenskej prózy.Od roku 1999 pôsobí na Ústave slovenskej literatúry SAV a v súčasnosti je jeho riaditeľkou. Zameriava sa na výskum slovenskej prózy 19. storočia. Je autorkou monografie Fenomén Vajanský (2010), editorkou viacerých literárnovedných zborníkov a výberov zo slovenskej prózy 19. storočia. V minulosti bola členkou redakcie časopisu Romboid. Čítať ďalej

Stránky