Katarína Koláriková Koňariková

2. 11. 1982
Bratislava
Genre:
poézia, próza

Autorka získala viacero ocenení na literárnych súťažiach, publikovala časopisecky (Slovo, Prekvapenie, Kultúra, Dotyky). Knižne debutovala básnickou zbierkou Hľadanie lásky  (2002), nasledovala kniha veršov  Motýle a maky (2008). Prozaicky debutovala v roku 2016 zbierkou poviedok Medzi riadkami a koncom roka 2016 vydala druhú zbierku poviedok Na periférii priateľstva.

Read more