Naše knižné publikácie

DRATVA, Tomáš - BUZNOVÁ, Viktoria
 3. dopl. vydanie

Slovenčina pre cudzincov [2]

Pavol Zahradník
Viera Lisá
2013,
 4. vydanie

Organická chémia I

Ján Orieška
2013,
 2. uprav. vydanie

Kongresové služby a animácia v cestovnom ruchu

Darina Orbánová
Ľudmila Velichová
2013,
 2. preprac. vydanie

Podniková ekonomika pre 3. ročník ŠO obchodná akadémia 3

Alena Horáčková
2013,
 3. uprav. vydanie

Cvičná firma

Oľga Ďuricová
Dezider Kelemen
2013,
 7. uprav. vydanie

Hospodárske výpočty a štatistika 2

Stránky