Komorné hry – Karol Horák – Sprievodcovia divadlom

Sprievodcovia divadlom

Sprievodcovia divadlom

Karol Horák

Komorné hry

Bratislava, R. S. Royal aservice 2004

Karol Horák je jedným z mála slovenských dramatikov, ktorého hry sa neinscenujú len v jednom divadle (autorskom), ale v profesionálnych i amatérskych divadlách po celom Slovensku, ale aj v rozhlase. Jeho Komorné hry obsahujú šesť divadelných a rozhlasových hier – Chronosov zub, Arbitráž, La muzika, Spätné zrkadlo, Hrdzavý dážď, Vyššie, tam je srdce, ktoré majú zaujímavú genézu. Takmer všetky hry – okrem Chronosovho zuba Vyššie, tam kde je srdceboli uvedené aj v divadle. Hrdzavý dážď Spätné zrkadlo patria k jeho najnovším hrám. Obe vznikli ako spoločný projekt Študentského divadla FF Prešovskej univerzity a dvoch činohier – Divadla J. Záborského Prešov (Hrdzavý dážď, 2003) a Divadla A. Duchnoviča Prešov (Spätné zrkadlo, 2004, obe divadlá). Majú za sebou aj rozhlasovú premiéru. Hrdzavý dážď v upravenej podobe pod názvom Hrdza uviedol banskobystrický rozhlas roku 2004, Spätné zrkadlo v tom istom roku košický rozhlas. Porovnať rozdiely medzi rozhlasovou a divadelnou podobou je v tomto výbere možné len hier Chronosov zub La musica. Predlohou rozhlasovej Arbitráže bola staršia Skaza futbalu v meste K z roku 1991, ktorú nájdeme v inom výbere (Šesť hier, Modrý Peter Levoča, 1996). Ponúknuté čítanie hier Chronosov zub a La musica v jednom výbere je však lahôdkou. Karol Horák je totiž dramatikom realistickej kresby i metafory, klasického i experimentálneho prístupu k slovu, kedy sa „pohráva“ s jeho kontextovou previazanosťou s ostatnými výrazovými prostriedkami (pohyb herca na javisku, zvuky atď.) a mení i typy kompozícií. Horákove Komorné hry vychádzajú z dnešnej reality (témou Spätného zrkadla je problém vysťahovalectva za prácou, Hrdzavý dážď hovorí o dvoch tulákoch) alebo reflektujú minulosť (La muzika sa vyjadruje k vojne).

Súčasťou výberu je bibliografická silueta Karola Horáka, súpis jeho divadelných, televíznych a rozhlasových hier od Mirona Pukana a autorkou doslovu Na trase život je Božena Čahojová.

Dagmar Inštitorisová