Recenzia
27.03.2009

Príbehy z poštárskej kapsičky – Danuša Dragulová-Faktorová – Rozprávka je všade doma

Faktorová

Danuša Dragulová-Faktorová

Príbehy z poštárskej kapsičky

Bratislava, Vydavateľstvo Daxe 2008

Pošta ako zaujímavá a nesmierne užitočná inštitúcia, ktorá zabezpečuje komunikáciu medzi ľuďmi, si zaslúži pozornosť spisovateľov, a to nielen autorov literatúry faktu. Svet pošty, tentoraz sústredený do malej pošty istého mestečka, zaujal aj spisovateľku Danušu Dragulovú-Faktorovú. Ponúka deťom poštárske príbehy s chvályhodným zámerom priblížiť im prácu, zážitky, skúsenosti a pocity poštára pána Vilka, čestného, svedomitého pracovníka pošty. Autorka vykreslila jeho príbehy dynamicky a zároveň poeticky. Pútavo priblížila deťom človeka, ktorý si zaslúži úctu i obdiv, dobráka, ktorého vzťah k ľuďom, ale aj  príkladný zmysel pre profesionálnu česť je hodný nasledovania na rozličných pracovných postoch. Do realistických príbehov vkomponovala rozprávkové prvky – rozprávajúceho strážneho kocúra Murka a rozprávajúci bicykel Bruna. Poštár pán Vilko je seriózny, ústretový a citlivý nositeľ dobrých, ale aj zlých správ, svedkom radostného vzrušenia, ale aj šokov a zúfalstva. Vďaka nemu sa spoja ľudia vzdialení tisíce kilometrov, listy a oznámenia sa dostanú od rozličných odosielateľov k adresátom. Zároveň sa vyznačuje takými vlastnosťami, ako sú uznanlivosť či súcit s trpiacimi, vždy je ochotný pomôcť. Vďaka autorkinej literárnej skúsenosti, jej zmyslu pre únosnú mieru je nenásilne pôsobiacim vzorom pre detského čitateľa.

Milan Kenda