Recenzia
27.06.2008

Teória masmediálnej (dis)komunikácie - Ivan Stadtrucker - Chcete poznať triky mediálnych šamanov?

Chcete poznať triky mediálnych šamanov?

Chcete poznať triky mediálnych šamanov?

V Klube slovenských spisovateľov prezentovali (22. apríla) knihu Ivana Stadtruckera Teória masmediálnej (dis)komunikácie, ktorá vyšla vlani vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov. Celo­životné dielo profesora Stadtruckera prináša dôkladnú metodickú pitvu televíznej produkcie. Je to kniha priam nápadná svojou diagnostickou dôkladnosťou a dôslednou komplexnosťou pohľadov na štruktúry, metódy a žánre televíznej tvorby. Mohla by sa stať ,,zlatou tehlou" pri budovaní osobnej kariéry každé­ho záujemcu o prácu v televízii, ale aj zdrojom poznatkov pre každého, kto chce preniknúť do tajomstiev televízie. Profesor Stadtrucker preniká aj tam, kam sa konvenční televízni peda­gógovia a teoretici zvyčajne neodvážia, lebo chcú mať povesť znalcov, a nie rebelov. Profesor nielenže presne a plasticky definuje, ako jednotlivé žánrové televízne prvky majú vyzerať, ale venuje veľkú pozornosť aj tomu, ako nemajú vyzerať. Žiaľ, často tak vyzerajú, len aby okla­mali a dezorientovali televízneho diváka, aby ho jednostaj obra­cali na jedinú pravú vieru – vieru majiteľov televíznych kanálov.

Autor vytvára aj novú, výstižnú a vtipnú terminológiu s ironickým odtieňom na pomenúvanie rôznych televíznych aktérov, vodcov i zvodcov. Podaktoré vety z jeho serióznej príručky by sa mohli vybrať ako výstižné a vtipné aforizmy. Stadtrucker ukazuje a dokazuje, že odbornej definícii nemusí chýbať vtip a šarm! Jeho knihu by si malo prečítať, alebo si v nej ,,zasurfovať" čo najviac televíznych divákov. Prečo? Aby sa im otvorili oči oslepené svitom obrazoviek, aby si uvedomili, že televízne kanály môžu byt' aj kanálmi mediál­nych krýs. Pravda, to mnohí diváci vedia, alebo aspoň tušia. Ibaže v tejto knihe sa zoznámia s detailmi, s celým regis­trom trikov, mystifikácií, rafinovaných posunov i výpustiek, významových rošád a drobných i väčších podvodov. Z tohto hľa­diska je profesorova kniha aj bedekrom pre nás, obyčajných televíznych divákov. Učí nás ostro vnímať a rozlišovať pravdu od rafinovane maskovanej lži. To rozhodne nie je málo! Je to vlastne svojrázna príručka ochrany televízneho diváka. Nuž a kto by nechcel poznať triky mediálnych šamanov?

Milan Kenda