V kráľovstve zelenej bohyne - Ladislav Ťažký - Spoveď donaha

Spoveď donaha
Spoveď donaha

Ladislav Ťažký: V kráľovstve zelenej bohyne

Bratislava, T. R. I. MÉDIUM 2004

  Nezvyčajná knižka. Znesie aj prirovnanie, že sa podobá očarenej duši. Očarenej duši z krásy prírody. Očarenej duši z hĺbky ľudského citu. A do tretice: očarenej duši zo sily života. Z tej sily, ktorej sprievodným znakom je utrpenie. To utrpenie, ktoré sám autor pocítil na vlastnej koži a vyspovedal sa z neho pred zrakmi čitateľov.

  Ťažký v roku svojho životného jubilea pripravil darček pre čitateľov v podobe tejto lahôdky. Doteraz knižne nepublikovaný text napísaný v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Ide o štúdiu Drevorubači a uhliari na Čiernom Hrone. Napísal ju v roku 1978 ako potrestaný a zakázaný spisovateľ odložený v Ústredí ľudovej umeleckej výroby. V štúdií sa predstavil ako schopný dokumentarista mapujúci pre budúce generácie neznáme podmienky už neexistujúceho povolania uhliarov a starý spôsob ťažby dreva drevorubačmi v 19. a na začiatku 20. storočia.

  Autor knihu doplnil výberom ukážok zo svojich próz, kde túto svoju dokumentárnu vedomosť o uhliarstve a práci s drevom využil počas svojho literárneho života v umeleckej tvorbe. A tak tu dostáva čitateľ takmer komplexnú biografiu Ťažkého tvorby i životných skúseností. Ťažký sa vyzlieka úprimne donaha, aby čitateľa opantal silou svojho rozprávačského talentu a literárnej mystiky.

  Táto kniha sa iste stane vyhľadávanou čitateľmi, ktorí majú radi pravdivé príbehy. Ťažký bravúrne skĺbil do jedného celku dokumentárnu faktografiu so silou ľudského príbehu a hĺbkou filozofického majstrovstva pretaveného do esejistickej podoby.

  Ťažkého pero namiešalo ľahký a pritom hlboký koktail poznania. Poznania, ktoré vedie človeka k pravde o ňom samom a táto pravda, ako vieme, každého jedinca oslobodzuje. Jubilant Ťažký tak vyslobodil čitateľov z múk šedého priemeru a ponúkol im literárne zlato prosto so srdcom na dlani.

Stanislav Háber