Dušan Mikolaj photo 1
Spisovateľ

Dušan Mikolaj

1948
Jana Juráňová photo 2
Spisovateľ

Jana Juráňová

1957
Andrijan Turan photo 1
Spisovateľ

Andrijan Turan

1962
Dagmar Inštitorisová photo 2
Spisovateľ

Dagmar Inštitorisová

1961
Vojtech Zamarovský photo 2
Spisovateľ

Vojtech Zamarovský

1919
—  2006
Rudolf Dobiáš photo 1
Spisovateľ

Rudolf Dobiáš

1934
Zuzana Bakošová-Hlavenková photo 1
Spisovateľ

Zuzana Bakošová-Hlavenková

1947
—  2019
Vladimír Skalský photo 1
Spisovateľ

Vladimír Skalský

1972
Ivan Szabó photo 1
Spisovateľ
Recenzent

Ivan Szabó

1939
Ján Barica photo 1
Spisovateľ

Ján Barica

1928
—  2005

Stránky