Andrej Ferko photo 1

Andrej Ferko

19. 1. 1955
Bratislava
Žáner:
dráma, esej, poézia, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba, iné

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Ferko Andrej – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 1, s. 158 – 159.

ŠAJDOVÁ, Ľuba: Potomkovia rovnianskeho drotára (Rozhovor so spisovateľom Vladimírom Ferkom a jeho synmi Andrejom a Jergušom z roku 1995; zo súkromného archívu autorky). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 11, s. 36 – 42.

ŠAH: Andrej Ferko – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 159 – 160.

APFEL, Viliam: Andrej Ferko / Najsmutnejší príbeh lásky (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 5, s. 113 – 114.

DRAGANOVÁ, Andrea: Skutočne negýčovo (Andrej Ferko: Najsmutnejší príbeh lásky). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 21. 12. 2011, č. 26, s. 5.
Dostupné aj na http://www.litcentrum.sk/recenzie/najsmutnejsi-pribeh-lasky-andrej-ferko-skutocne-negycovo

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

ONDRÁŠ, M.: Andrej Ferko. In: Sliacky, O., ed.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

ŠAH: Andrej Ferko – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 1, s. 159.

HALVONÍK, Alexander: Andrej Ferko: Balada o Dr. Husákovi (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 138 – 140.

FERKO, Miloš: Drobenie nádejí (Andrej Ferko: Orbis dictus (Nekonečný sex). In: Knižná revue, 9, 1999, č. 1.

FERKO, M.: Každému, čo mu patrí (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 10.

GAJDOŠ, M.: Permutácie pamäti (Andrej Ferko: Orbis dictus (Nekonečný sex). In: Literika, 4, 1999, č. 1.

STRAKA, J.: Kde leží naša bieda (Andrej Ferko: O historickom bezvedomí). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 5.

  SVETOŇ, Ľuboš: Blýska sa v predzvesti vyjasnenia? (Andrej Ferko: O historickom bezvedomí). In: Knižná revue, roč. IX, 31. 3. 1999, č. 7, s. 5 BODACZ, B. – ŠIKULA, B.: Skrytá galéria. Generačné portréty II. Bratislava: NLC 1998, s. 9 – 40.

BODACZ, B.: Kto pracuje, nech ani neje (Andrej Ferko: Orbis dictus (Nekonečný sex). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 42.

ČIERNA, M.: Vysoký let (Andrej Ferko: Orbis dictus (Nekonečný sex). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 42.

GALBIČKOVÁ, L.: Dráma ako právna veda (Andrej Ferko: Balada o doktorovi Gustávovi Husákovi). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 17.

JANÍK, Pavol – FERKO, Andrej: Čas na dialóg prichádza (Rozhovor so spisovateľom A. Ferkom). In: Knižná revue, roč. VIII, 24. 6. 1998, č. 13, s. 12.

MATEJOV, R.: Text na záložku (Andrej Ferko: Orbis dictus (Nekonečný sex). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 11.

PYNSENT, R. B.: Drotári (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: OS, 1998, č. 9.

REPKO, J.: Osobnosť! Ale aká? (Andrej Ferko: Balada o doktorovi Gustávovi Husákovi). In: Literárny týždenník, 11, 1998, č. 17.

STANISLAVOVÁ, Z.: Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež. Prešov: Náuka 1998.

BODACZ, B.: Rezký moralista alebo Potešenie z literatúry. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 12.

ŠIKULA, B.: Experimentátor tradicionalista. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 113, 1997, č. 12.

HEVEŠIOVÁ, Jana: Závisťou sa neradno zapodievať (So siedmimi slovenskými spisovateľmi hovoríme o dvoch dominantných ľudských postojoch: K. Zbruž, D. Dušek, V. Šikula, A. Ferko, M. Rúfus, L. Ballek, P. Jaroš). In: Knižná revue, roč. VI, 31. 1. 1996, č. 2, s. 16.

BOBOK, J.: Rozbíjanie legend (Andrej Ferko: Balada o doktorovi Gustávovi Husákovi). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 5.

LUKÁČOVÁ, D.: Balada, ktorá sa nekončí (Andrej Ferko: Balada o doktorovi Gustávovi Husákovi). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 10.

MACHALA, D.: Nový kacír Andrej Ferko (Andrej Ferko: Balada o doktorovi Gustávovi Husákovi). In: Literárny týždenník, 9, 1996, č. 11.

FERKO, M.: Andrej Ferko: Noha pod klobúkom. In: Proglas, 6, 1995, č. 1.

ŠTEVČEK, J.: ... niekoľko kníh (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 51 – 52.

BANČEJ, M.: Andrej Ferko: O troch nezbedkoch. In: Bibiana, 2, 1994, č. 1.

MARUŠIAK, J.: Drotári, drotári... (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 110, 1994, č. 9.

SOUČKOVÁ, M.: Samoúčelná zložitosť jazyka (Andrej Ferko: Noha pod klobúkom). In: Romboid, 29, 1994, č. 1.

ŠABÍK, V.: Svet na drotárskej mape (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Knižná revue, 4, 1994, č. 17.

WINKLER, T.: O drotároch inak (Andrej Ferko, Vladimír Ferko: Ako divé husi). In: Literárny týždenník, 7, 1994, č. 50.

ČÚZY, L.: SCI-FI, či niečo iné? (Andrej Ferko: Noha pod klobúkom). In: Kultúrny život, 27, 1993, č. 8.

FÁBRYOVÁ, A.: O hubách a o inom (Andrej Ferko: Noha pod klobúkom). In: Dotyky, 5, 1993, č. 7.

GALLO, I. – FERKO, A.: Jama na ceste. In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 37.

HALVONÍK, A.: Andrej Ferko: Noha pod klobúkom. In: Knižná revue, 3, 1993, č. 3.

HALVONÍK, A.: Čo je to pod klobúkom? (Andrej Ferko: Noha pod klobúkom). In: Pravda, zv. 3 (74), 2. 2. 1993, č. 26.

JANÍK, P.: Putovanie po krajine výmyslov (Andrej Ferko: O troch nezbedkoch). In: Republika, zv. 1, 6. 12. 1993, č. 209.

ŠKOTKA, M.: Zamračený nápad (Andrej Ferko: Noha pod klobúkom). In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 15.

SOUČKOVÁ, M.: Andrej Ferko: Čobogaj. In: Dotyky, 4, 1992, č. 1.

ŠPAČEK, J.: Príliš jednoduchý mýtus (Andrej Ferko: Čobogaj). In: Romboid, 27, 1992, č. 1.

BARBORÍK, V.: Niekoľko rozdielnych polčasov (Andrej Ferko: Sumaroid). In: Literárny týždenník, 4, 1991, č. 39.

KASARDA, M.: Ďalšie otupené žihadlo (Andrej Ferko: Sumaroid). In: Kultúrny život, 25, 1991, č. 11.

MINÁR, P.: Schematizmus, nič viac (Andrej Ferko: Čobogaj). In: Kultúrny život, 25, 1991, č. 19.

ŠIKULA, B.: Experimentálne prózy (Andrej Ferko: Sumaroid). In: Romboid, 26, 1991, č. 7.

VILIKOVSKÁ, E.: Konflikt dvoch svetov (Andrej Ferko: Čobogaj). In: Pravda, zv. 72, 26. 3. 1991, č. 72.

FERKO, A. – ĎURINOVÁ, N.: Deťom treba vrátiť čas rodičov. In: Zlatý máj, 34, 1990, č. 5.

HALÁMIKOVÁ, E., Ferko, A.: Jamy na ceste. In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 14.

ŠIMONOVÁ, B.: Tradícia a súčasnosť. In: Literární dědictví a mládež, 1988, s. 81 – 87. 

MAŤUGA, V.: Mikrosvet domova dôchodcov (Andrej Ferko: Proso). In: Večerník, zv. 30, 19. 4. 1985, č. 77.

BODACZ, B.: Andrej Ferko: Stopa. In: Slovenské pohľady, 100, 1984, č. 4.

BODACZ, B.: Rezká satira (Andrej Ferko: Proso). In: Práca, zv. 39, 2. 8. 1984, č. 181.

HALVONÍKOVÁ, A.: Rezká a rezná humoreska (Andrej Ferko: Proso). In: Pravda, zv. 65, 31. 8. 1984, č. 206.

HORÁK, P.: Ani proso nazmar (Andrej Ferko: Proso). In: Romboid, 19, 1984, č. 10.

MELICHER, J.: Drsná autenticita (Andrej Ferko: Proso). In: Nové knihy, 1984, č. 21.

ŠPAČEK, J.: Neľútostná humoreska (Andrej Ferko: Proso). In: Nové slovo, 26, 1984, č. 29.

WINKLER, T.: Andrej Ferko: Proso. In: Slovenské pohľady, 100, 1984, č. 12.

ANDRUŠKA, P.: Tri prózy z Mladej tvorby (Andrej Ferko: Stopa). In: Nové slovo, 25, 1983, č. 48.

MAŤUGA, V.: V hľadaní spolupatričnosti (Andrej Ferko: Stopa). In: Večerník, zv. 28, 27. 10. 1983, č. 212.

OBERT, V.: Andrej Ferko: Kazko Vlasko a kráľ Času. In: Zlatý máj, 27, 1983, č. 4.

SMOLÍKOVÁ, J.: Príhody Kazka Vlaska (Andrej Ferko: Kazko Vlasko a kráľ Času). In: Nové slovo, 24, 1982, č. 44.

BLAHOVÁ, A.: Moderná rozprávka (Andrej Ferko: Kazko Vlasko). In: Práca, zv. 34, 12. 4. 1979, č. 87.

VALENTOVÁ, M.: Skúška krídel (Andrej Ferko: Kazko Vlasko). In: Romboid, 14, 1979, č. 9.