Dagmar Inštitorisová photo 2

Dagmar Inštitorisová

31. 5. 1961
Martin
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež, rozhlasová tvorba

Životopis autora

Dagmar INŠTITORISOVÁ sa narodila 31. mája 1961 v Martine. Absolvovala štúdium na katedre estetiky a vied o umení odbor teória kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1983. Pracovala ako kultúrna pracovníčka v Parku kultúry a oddychu v Žiline, dramaturgička v Bábkovom divadle v Žiline, lektorka dramaturgie a pedagogička v Divadle Ludus a od roku 1993 do 2014 pôsobila v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2013 ako vedúca Ústavu dizajnu médií na Fakulte masmédií PEVŠ v Bratislave, v súčasnosti pôsobí na Katedre masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v Nitre.


Dagmar INŠTITORISOVÁ  sa v oblasti tvorby venuje písaniu literárnych, rozhlasových a dramatických rozprávok pre deti. Kombinuje v nich klasické rozprávkové postavy a rozprávkové štruktúry s modernými a súčasnejšími témami. 
Profesijne sa venuje teórii a dejinám divadelného umenia, v rámci ktorých sa zaoberá teóriou a dejinami interpretácie divadelného diela, semiotikou divadla, súčasným slovenským divadlom a divadelnou kritikou. V poslednom období sa venuje aj semiotike farieb a teórii umenia.
 
V rokoch 2010 – 2014 viedla projekt ESF Vzdelávanie divadlom, v rámci ktorého vzniklo 45 publikácií, 27 workshopov a zrealizovali sa mnohé ďalšie divadelno-vzdelávacie aktivity, viac nawww.vzdelavaniedivadlom.ukf.sk