Emil Benčík photo 1

Emil Benčík

20. 1. 1933
Zlatno
Pseudonym:
Štefan Baník
Žáner:
literárna veda, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

BELAN, Rudolf: Do dejín slovenskej žurnalistiky patria aj dejiny Smeny. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

ŠVIHRAN, Ladislav – BENČÍK, Emil: Perom a mikrofónom (Rozhovor s jubilujúcim publicistom, spisovateľom a rozhlasovým autorom). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 9. 5. 2018, č. 17 – 18, s. 9.

ŠAH: Emil Benčík – 85 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 156.

SZABÓ, Ivan: Oblačno, miestami jasno (Slovenská literatúra faktu 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 32.

KALNÝ, Slavo: Emil Benčík: Zlatno v náručí hôr. (Recenzie). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 5, s. 123 – 124.

ŠVIHRAN, Ladislav: Emil Benčík: Bohatá žatva Andreja Chudobu. In: Knižná revue, roč. XXI, 21. 12. 2011, č. 26, s. 11.

SZABÓ, Ivan: S vylúčením detí a mládeže (Slovenská literatúra faktu 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXX – XXXI.

ŠVIHRAN, Ladislav: Velikáni zblízka (Emil Benčík: Králi ducha). In: Knižná revue, roč. XX, 8. 12. 2010, č. 25, s. 15.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. VI.

ŠVIHRAN, Ladislav: Emil Benčík: Rebrík do neba. In: Knižná revue, roč. XIX, 7. 1. 2009, č. 1, s. 11.

Príspevky k dejinám rozhlasu. Slovenský rozhlas, Bratislava 2006.

HERCEG, E.: Emil Benčík – všestranná novinárska osobnosť. Diplomová práca, Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 2006.

Slovník klubu českých a slovenských autorov literatúry faktu. Praha 2003, s. 268.

Čo bolo (i nebolo) v éteri. Slovenský rozhlas, Bratislava 2003.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Vydavateľstvo SSS a SNK, Bratislava – Martin 2001, s. 33.

HRADISKÁ, N.: Po celý život som zostal učiteľom. Rozhovor Niny Hradiskej s Emilom Benčíkom. In: Literárny týždenník, 1998, 5. 10. 1998 .

BOBOK, J.: Magické vyžarovanie rozhlasu. Rozhovor Jozefa Boboka s Emilom Benčíkom. In: Literárny týždenník, 1996, č. 21.

ŠVIHRAN, Ladislav – BENČÍK, Emil: Recenzenti zanedbávajú rozhlas (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VI, 25. 9. 1996, č. 19, s. 16.

Encyklopédia dramatických umení Slovenska 1. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava 1989, s.103.

Encyklopédia Slovenska, I. zväzok. Encyklopedický ústav SAV, Osveta, Bratislava 1977, s. 177.