František Andraščík photo 1

František Andraščík

21. 11. 1931
Fričovce
—  5. 4. 2001
Prešov
Žáner:
esej, poézia, próza
František Andraščík absolvoval gymnázium v Prešove, kde v r. 1951 maturoval, 1951 – 56 študoval slovenčinu a literárnu vedu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách bol v r. 1956 – 59 redaktorom  vydavateľstva Slov. spisovateľ v Bratislave, potom odborným asistentom Univerzity P. J. Šafárika v Prešove, od 1967 žil na invalidnom dôchodku vo Fričovciach a neskôr v Prešove. Po časopiseckých začiatkoch (v Mladej tvorbe, Matičnom čítaní a i.) debutoval zbierkou reflexívnej lyriky Brieždenie (1963). Ďalšie zbierky: Prísne ráno (1965), Rekviem za… Čítať ďalej