Július Noge

30. 1. 1931
Vidiná
—  3. 10. 1993
Bratislava
Pseudonym:
Juraj Vidovenec
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda
R. 1942 – 50 študoval na gymnáziách v Ružomberku a v Lučenci, 1950 – 55 slovenčinu a literárnu vedu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave. Od r. 1955 pracoval v Ústave slov. literatúry SAV v Bratislave. Popredný slov. literárny historik a kritik, venoval sa hlavne skúmaniu prózy 19. a 20. stor. V literárnohistorickom výskume publikoval štúdie o Timrave, Jégém, Zechenterovi-Laskomerskom, Vajanskom, ale najmä o M. Kukučínovi v 2-zv. práci Martin Kukučín tradicionalista a novátor (1962, 1975) a v knihe Martin Kukučín. Epik života –… Čítať ďalej