Kamil Zbruž photo 1

Kamil Zbruž

17. 6. 1964
Bratislava
Žáner:
poézia, populárne žánre, próza

Výberová bibliografia

ŠRANK, Jaroslav: Účastníci poézie: básnici, básničky i básne 1997 – 2020. Fintice: FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2021, s. 197 – 206.

ŠAFRANOVÁ, Lenka: Z paralelného vesmíru až na Voyager. (Slovenská nedebutová poézia 2020). In: Knižná revue, roč. 31, 2021, č. 7 – 8, s. 37.

ŠRANK, Jaroslav: Recepcia experimentálnej poézie v slovenskej literatúre po roku 1989 (Vo vzťahu k básnickej tvorbe Milana Adamčiaka). In: Fujak, Július (ed.): Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2020, s. 123 – 158.

URBANOVÁ, Eva: Nesúď, kritizuj! (Nedebutová poézia 2019). In: Knižná revue, roč. 30, 2020, č. 7 – 8, s. 38 – 39.

HOSTOVÁ, Ivana: Z kníh, z jazyka, z poézie: Vystúpenia. Náčrt. In: Vlna, roč. 22, 2020, č. 82, s. 54 – 61.

ŠAH: Pripomíname si (Kamil Zbruž – 55). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 6, s. 159 – 160.

ŠULEJ, Peter – ZBRUŽ, Kamil: Deň pri jazere s majstrom nepísania. (rozhovor) In: Vlna, roč. 21, 2019, č. 70, s. 120 – 129.

NÁDASKAY, Viliam: Na tenkom ľade. In: Knižná revue, roč. 29, 2019, č. 10. https://www.litcentrum.sk/recenzia/na-tenkom-lade.

HOSTOVÁ, Ivana: Kamil Zbruž: Sothis. In: Součková, Marta – Gavura, Ján – Kitta, Richard, (eds.): TOP 5 2014. Košice – Fintice: FACE, 2018, s. 82 – 91.

ŠRANK, Jaroslav: K slovenskej, k vizuálnej, k poézii. In: Glosolália, roč. 5, 2016, č. 1, s. 49 – 57.

HOSTOVÁ, Ivana – ZBRUŽ, Kamil: Azoth: Krátky rozhovor Ivany Hostovej so spisovateľom Kamilom Zbružom. In: Vertigo, roč. 4, 2016, špeciál, s. 2 – 3.

MACSOVSZKY, Peter: Kamil Zbruž: Azoth. (anketa Kniha roka 2016). In: Pravda 17. 12. 2016. https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/414170-vitazne-tituly-ankety-pravdy-kniha-roka-2016-su-z-pera-ferencuhovej-barnesa-a-kunderu/.

MURIN, Michal: Triangulačné body nekonvenčnej poézie na Slovensku. In: Adamčiak, Milan: Archív II (KOPO) konkrétna poézia 1964 – 1972. Michal Murin – Richard Kitta (eds.). Košice: Dive Buki, 2015 – 2016, s. 62 – 63.

MURIN, Michal: Triangulačné body nekonvenčnej poézie na Slovensku. In: Enter, roč. 6, 2015, č. 24, s. 4 – 87.

HOSTOVÁ, Ivana: nie ● poéziu podľa značky ● fontu ● gesta ● pózy ● ceny ● (ne)printovosti ● stupňa ● ušľachtilosti myšlienky (Slovenská nedebutová poézia 2014). In: Knižná revue, roč. 25, 2015, č. 14 – 15, príloha s. 2.

HOSTOVÁ, Ivana: 2014 – vzbružujúci rok? In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 4, s. 62 – 65. https://www.academia.edu/37659606/2015_2014_vzbru%C5%BEuj%C3%BAci_rok_2014_an_Enbru%C5%BEing_year_Romboid_50_4_62_65.

REHÚŠ, Michal: Konceptuálne tendencie v slovenskej poézii 90. rokov 20. storočia. In: Buddeus, Ondřej – Magidová, Markéta (eds.): Třídit slova. Literatura a konceptuální tendence 1949 – 2015. Praha: tranzit.cz, 2015, s. 206 – 223.

MIKŠÍK, Matúš: Paradise regainable? In: Vertigo, roč. 3, 2015, č. 3, s. 33 – 34.

MACSOVSZKY, Peter: Odpoveď na vžité stratégie písania. (Kniha týždňa). In: Pravda, roč. 25, 9. – 10. 5. 2015, č. 105, s. 30. http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/354668-kniha-tyzdna-odpoved-na-vzite-strategie-pisania/

BILÝ, Peter – ZBRUŽ, Kamil: Každý systém sa dá rozvrátiť smiechom. (rozhovor) In: Sme, roč. 23, 10. 3. 2015, č. 57, s. 15. http://kultura.sme.sk/c/7687903/kamil-zbruz-kazdy-system-sa-da-rozvratit-smiechom-rozhovor.html.

RÁCOVÁ, V.: Dvojité kódovanie. Slovo a obraz. (Niekoľko poznámok o súčasnej slovenskej vizuálnej poézii.) In: Součková, Marta (ed.): K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 III. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Prešov, 2015, s. 110 – 121.

-kz-: Vlna naživo (Literárny večer v KC Dunaj). In: Knižná revue, roč. 24, 2014, č. 25 – 26, s. 3.

JAREŠ, Michal – RÁCOVÁ, Veronika – SCHMARCOVÁ, Ľubica: Poézia. In: Passia, Radoslav – Taranenková, Ivana (eds.): Hľadanie súčasnosti. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2014, s. 134 – 135.

HOSTOVÁ, Ivana: Za zrkadlami postmoderny a iné (Slovenská nedebutová poézia 2012). In: Knižná revue, roč. 23, 2013, č. 14 – 15, príloha s. 4.

HABDÁKOVÁ, Klaudia – ZBRUŽ, Kamil: Barbar o barbaroch. (rozhovor) In: Knižná revue, roč. 23, 2013, č. 25 – 26, s. 42. https://www.litcentrum.sk/rozhovor/barbar-o-barbaroch.

HABDÁKOVÁ, Klaudia – ZBRUŽ, Kamil: Prázdno v intuitívnej knižnici. (rozhovor) In: Knižná revue, roč. 23, 2013, č. 2, s. 22 – 23. https://www.litcentrum.sk/rozhovor/prazdno-v-intuitivnej-kniznici.

ŠRANK, Jaroslav: Individualizovaná literatúra. Bratislava: Cathedra, 2013, s. 430 – 433.

HOSTOVÁ, Ivana: K dôvodom nesmelej radosti (Slovenská nedebutová poézia 2011). In: Knižná revue, roč. 22, 2012, č. 14 – 15, príloha s. 6.

REHÚŠ, Michal – ŠRANK, Jaroslav: Nesystematický návod na použitie slovenskej experimentálnej poézie. In: Suwara, Bogumila – Husárová, Zuzana (eds.): V sieti strednej Európy: nielen o elektronickej literatúre. Bratislava: SAP – Ústav svetovej literatúry SAV, 2012, s. 241 – 264. https://monoskop.org/images/6/6a/Suwara_Bogumila_Husarova_Zuzana_eds_V_sieti_strednej_Europy_nielen_o_elektronickej_literature.pdf

ŠRANK, Jaroslav: Démon harmónie. (fotorecenzia) In: Romboid, roč. 46, 2011, č. 8, s. 63. https://kloaka.membrana.sk/2011/11/demon-harmonie/

BILÝ, Peter: Kamil pridobre vie, čo je umenie. In: Kloaka, 14. 12. 2011, https://kloaka.membrana.sk/2011/12/peter-bily-kamil-pridobre-vie-co-je-umenie/

ZBRUŽ, Kamil – MACHAJDÍK, Peter: Peter Machajdík: S Karlheinzom Stockhausenom sa stretávam na hviezde Sírius. In: Kloaka, roč. 2, 2011, č. 3, s. 29 – 42. https://monoskop.org/images/8/8c/Machajd%C3%ADk%2C_Peter_%282011%29_-_S_Karlheinzom_Stockhausenom_sa_stret%C3%A1vam_na_hviezde_S%C3%ADrius.pdf

MATEJOV, Radoslav: Muž s prestrihnutou hlavou. In: Knižná revue, roč. 21, 2011, č. 22, s. 5. https://www.litcentrum.sk/recenzia/energy-kamil-zbruz-muz-s-prestrihnutou-hlavou.

VLNKA, Jaroslav: O polarizácii a spoločných znakoch barbarskej poézie. In: Součková, Marta (ed.): K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 III. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Prešov, 2009, s. 326 – 334.

FULMEKOVÁ, Denisa – ZBRUŽ, Kamil: Blázni majú šťastie. In: Vlna, roč. 12, 2010, č. 43, s. 16 – 25.

MAŤOVČÍK, Augustín a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS – SNK, 2008 (2. rozš. vyd.), s. 542.

RÁCOVÁ, Veronika: Zbružov Grimoár. In: RAK, roč. 13, 2008, č. 2, s. 44 – 46.

TOMÁŠ, Radoslav: Na noži. In: Knižná revue, roč. 17, 2007, č. 5, s. 5. https://www.litcentrum.sk/recenzia/primitiv-kamil-zbruz-na-nozi.

VLNKA, Jaroslav: Na na ná, na na ná... In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 10, s. 114 – 116.

TURAN, Andrijan: A slovo sa stalo rytmickým nástrojom… In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 4, s. 117 – 118.

TURAN, Andrijan: 3 x 30 riadkov. In: Dotyky, roč. 19, 2007, č. 1, s. 104.

BANČEJ, Maroš M.: Šamani a šašovia. In: Romboid, roč. 42, 2007, č. 5, s. 73 – 75.

MARČOK, Viliam a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2006 (2. rozš. vyd.).

MIKULA, Valér: Kamil Zbruž. In: MIKULA, Valér a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005 (2. rozš. vyd.), s. 624.

ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

GAVURA, Ján: Samomystifikovaná generácia. In: Dotyky, roč. 11, 1999, č. 1, s. 44 – 45.

BIELIK, Robert: Pohyb k Duchu. In: Literárny týždenník, roč. 12, 1999, č. 12, s. 7.

CIVÁŇOVÁ, Kamila: Kauza: Nevyliečiteľní gambleri slov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 134 – 136.

MARŠÁLEK, Ján: Bratstvo hľadajúcich. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 133 – 134.

MACSOVSZKY, Peter: Do posledného (od)dychu. In: RAK, roč. 4, 1999, č. 1.

MORAVČÍK, Štefan: Papoézia. In: Literika, roč. 4, 1999, č. 1.

ŠULEJ, Peter – ZBRUŽ, Kamil: Každodennosť v zenovom koáne. In: Pulz, roč. 2, 1998, č. 50, s. 2. 

MATEJOV, Radoslav: Na treťom brehu. In: Knižná revue, roč. 8, 1998, č. 12, s. 5.

ROĽKO, Patrik: Kŕčovitá oddychovka. In: Dotyky, roč. 10, 1998, č. 7, s. 40 – 41.

KOLLÁR, Jozef – ZBRUŽ, Kamil: Ticho je o posune v pohľade. (rozhovor) In: Knižná revue, roč. 7, 1997, č. 8, s. 12.

BANČEJ, Maroš: Hravosť až na kosť. In: Literika, roč. 1, 1996, č. 3 – 4, s. 187

FERKO, Andrej: Hrejivé hry. In: Literika, roč. 1, 1996, č. 3 – 4, s. 188 – 189.

TURAN, Andy B.: Sonátka pre vykĺbené prsty. In: Literika, roč. 1, 1996, č. 3 – 4, s. 187 – 188.

ULIČNÝ, Peter: Od kosoštvorcov ku kostiam. In: Literika, roč. 1, 1996, č. 3 – 4, s. 189.

HEVEŠIOVÁ, Jana: Závisťou sa neradno zapodievať (So siedmimi slovenskými spisovateľmi hovoríme o dvoch dominantných ľudských postojoch: K. Zbruž, D. Dušek, V. Šikula, A. Ferko, M. Rúfus, L. Ballek, P. Jaroš). In: Knižná revue, roč. 6, 1996, č. 2, s. 16.

LITVÁK, Ján – TURAN, Andrijan – ZBRUŽ, Kamil: Celá pravda o Barbarskej generácii. In: Dotyky, roč. 7, 1995, č. 9 – 10, s. 6 – 9.

BARBORÍK, Vladimír: Experiment, exhibícia, exit… (Kamil Zbruž: Spitý imidž). In: Barborík, Vladimír – Bžoch, Adam (eds.): Fórum mladej literárnej kritiky II. Bratislava: F. R. & G., 1994, s. 31 – 38.

LITVÁK, Ján – TURAN, Andrijan – ZBRUŽ, Kamil: Barbarská generácia. In: Fragment, roč. 6, 1992, č. 4, s. 4 – 13.