Kamil Zbruž photo 1

Kamil Zbruž

17. 6. 1964
Bratislava
Žáner:
esej, poézia, iné

Výberová bibliografia

HOSTOVÁ, Ivana: Z kníh, z jazyka, z poézie: Vystúpenia. Náčrt. In: Vlna (Manifest), roč. XXII, 2020, č. 82, s. 54 – 61.

ŠAH: Pripomíname si (Kamil Zbruž – 55). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 6, s. 159 – 160.

HOSTOVÁ, Ivana – ZBRUŽ, Kamil: Azoth: Krátky rozhovor Ivany Hostovej so spisovateľom Kamilom Zbružom. In: Vertigo, špeciál 2016, s. 2 – 3.

HOSTOVÁ, Ivana: nie ● poéziu podľa značky ● fontu ● gesta ● pózy ● ceny ● (ne)printovosti ● stupňa ● ušľachtilosti myšlienky (Slovenská nedebutová poézia 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 2.

HOSTOVÁ, Ivana: 2014 – vzbružujúci rok? Kamil Zbruž: Barbarská generácia; Notes; Sothis. (Recenzie). In: Romboid, roč. L, 2015, č. 4, s. 62 – 65.

MACSOVSZKY, Peter: Odpoveď na vžité stratégie písania. (Kniha týždňa). In: Pravda, roč. XXV, 9. – 10. 5. 2015, č. 105, s. 30.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/354668-kniha-tyzdna-odpoved-na-vzite-strategie-pisania/ 12. 5. 2015.

BILÝ, Peter: Každý systém sa dá rozvrátiť smiechom. (Rozhovor). In: Sme, roč. 23, 10. 3. 2015, č. 57, s. 15.
http://kultura.sme.sk/c/7687903/kamil-zbruz-kazdy-system-sa-da-rozvratit-smiechom-rozhovor.html

-kz-: Vlna naživo (Literárny večer v KC Dunaj). In: Knižná revue, roč. XXIV, 10. 12. 2014, č. 25 – 26, s. 3.

HOSTOVÁ, Ivana: Za zrkadlami postmoderny a iné (Slovenská nedebutová poézia 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 4.

HABDÁKOVÁ, Klaudia – ZBRUŽ, Kamil: Prázdno v intuitívnej knižnici (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXIII, 23. 1. 2013, č. 2, s. 22 – 23.

HOSTOVÁ, Ivana: K dôvodom nesmelej radosti (Slovenská nedebutová poézia 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14 – 15, príl. s. 6.

MATEJOV, Radoslav: Muž s prestrihnutou hlavou (Kamil Zbruž: Energy). In: Knižná revue, roč. XXI, 26. 10. 2011, č. 22, s. 5.

RÁCOVÁ, Veronika: Zbružov Grimoár. Kamil Zburž: Primitív. (Recenzia). In: Rak, roč. XIII, 2008, č. 2, s. 44 – 46.

VLNKA, Jaroslav: Na na ná, na na ná... Kamil Zbruž: Primitív: (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 10, s. 114 – 116.

BANČEJ, Maroš M.: Šamani a šašovia. Kubica – Čím Marián: Báseň bez všetkého. Kamil Zbruž: Primitív. (Recenzie). In: Romboid, roč. XLII, 2007, č. 5, s. 73 – 75.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Kalligram a Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2005.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III. LIC, Bratislava 2004.

ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Vydavateľstvo SSS a SNK, Bratislava – Martin 2001.

BIELIK, R.: Pohyb k Duchu. In: Literárny týždenník, 12, 1999, č. 12.

CIVÁŇOVÁ, Kamila: Kauza: Nevyliečiteľní gambleri slov. Robert Bielik – Ján Litvák – ANDRIJAN Turan – Kamil Zbruž: Barbar(u)ská ruleta. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 134 – 136.

MACSOVSZKY, P.: Do posledného (od)dychu. In: RAK, 4, 1999, č. 1.

MARŠÁLEK, Ján: Bratstvo hľadajúcich. Robert Bielik – Ján Litvák – ANDRIJAN Turan – Kamil Zbruž: Barbar(u)ská ruleta. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 133 – 134.

MORAVČÍK, Štefan: Papoézia. In: Literika, 4, 1999, č. 1.

MATEJOV, Radoslav: Na treťom brehu (Kamil Zbruž: Oddychovka). In: Knižná revue, roč. VIII, 10. 6. 1998, č. 12, s. 5.

ROĽKO, P.: Kŕčovitá oddychovka. In: Dotyky, 10, 1998, č. 7.

KOLLÁR, J.: Ticho je o posune v pohľade. In: Knižná revue, 7, 1997, č. 8.

BANČEJ, Maroš M.: Hravosť až na kosť. In: Literika, 1, 1996, č. 3 – 4.

FERKO, Andrej: Hrejivé hry. In: Literika, 1, 1996, č. 3 – 4.

TURAN, A.: Sonátka pre vykĺbené prsty. In: Literika, 1, 1996, č. 3 – 4.

HEVEŠIOVÁ, Jana: Závisťou sa neradno zapodievať (So siedmimi slovenskými spisovateľmi hovoríme o dvoch dominantných ľudských postojoch: K. Zbruž, D. Dušek, V. Šikula, A. Ferko, M. Rúfus, L. Ballek, P. Jaroš). In: Knižná revue, roč. VI, 31. 1. 1996, č. 2, s. 16.