Leopold Lahola photo 1

Leopold Lahola

30. 1. 1918
Prešov
—  12. 1. 1968
Bratislava
Žáner:
dráma, literárna veda, poézia, próza, scenáristika

Životopis autora

Leopold LAHOLA (vlastným menom Leopold Arje Friedmann) sa narodil 30. januára 1918 v Prešove. Vyrastal na Orave, kam sa jeho rodina presťahovala. Gymnázium vychodil v Bratislave, kde sa zapísal na Filozofickú fakultu UK. Z rasových dôvodov nemohol štúdia v čase fašistického vojnového slovenského štátu (1939 – 1945) dokončiť. Narukoval ako vojak do slovenskej armády (tzv. pracovná služba) a neskôr sa sám prihlásil do pracovného tábora v Novákoch, sústreďujúceho židov, aby zdieľal osud matky a brata. Po vypuknutí SNP a rozpustení tábora sa zapojil do povstaleckých bojov, v ktorých bol ranený. Pôsobil ako vojenský spravodajca. Po skončení vojny sa stal šéfredaktorom časopisu Bojovník. Roku 1946 z redakcie odišiel a venoval sa dramatickej tvorbe. Roku 1949 po ostrej, ideologicky motivovanej kritike hry Atentát požiadal o vysťahovanie do Izraela. V Izraeli však neostal dlho, vrátil sa do Európy a napokon zakotvil v Spolkovej republike Nemecko, kde pracoval ako filmový scenárista a režisér. Keďže sa ako emigrant politicky neangažoval, komunistický režim mu dovolil vracať sa domov (od druhej polovice 60. rokov) a venovať sa filmovej práci. Pri nakrúcaní filmu Sladký čas Kalimagdory náhle zomrel v Bratislave 12. januára 1968.