Libuša Mináčová

3. 10. 1925
Rimavská Sobota
—  10. 7. 2006
Bratislava
Žáner:
próza, publicistika
V r. 1936 – 44 študovala na gymnáziách v Tisovci, Rimavskej Sobote a v Martine, r. 1945 – 49 francúzštinu a telesnú výchovu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, r. 1949 na Sorbonne v Paríži. V r. 1945 – 46 pracovala ako referentka na Povereníctve informácií v Košiciach a v Bratislave, r. 1948 – 49 redaktorka a šéfredaktorka študentského časopisu Borba, r. 1950 – 57 reportérka a redaktorka Pravdy, r. 1957 – 59 Módy, r. 1959 – 62 redaktorka Kultúrneho života, r. 1962 – 63 Slovenky, r.  1964 – 70 Predvoja a Nového slova, r. 1970 – 87… Čítať ďalej