Ľuba Hajková

3. 8. 1946
Levoča
Žáner:
próza, rozhlasová tvorba, iné
Manžel → Dalimír Hajko. R. 1961 – 64 študovala na Strednej poľnohospodárskej technickej škole v Spišskej Novej Vsi, 1964 – 69 dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. R. 1969 – 82 pracovala ako redaktorka Literárno-dramatickej redakcie Čs. rozhlasu, 1982 – 91 dramaturgička pre deti a mládež v Slov. filmovej tvorbe, od 1992 vydavateľská pracovníčka a spolumajiteľka vydavateľstva H & H v Bratislave. Prvé poviedky publikovala časopisecky, v prózach sa zaoberala medziľudskými, najmä rodinnými vzťahmi, pozornosť venovala tiež vzťahu… Čítať ďalej