Ľubica Suballyová

14. 11. 1965
Bratislava
Žáner:
pre deti a mládež

Životopis autora

Ľubica SUBALLYOVÁ od narodenia žije a pracuje v Bratislave. Po absolvovaní žurnalistiky na FF UK v Bratislave pôsobila v redakciách detských časopisov Ohník a Príma Kamarát, v denníku Smena a v Pravde, kde sa venovala literárnej a divadelnej publicistike,  bola hovorkyňou LIC a šéfredaktorkou Vedy,  vydavateľstva SAV. V súčasnosti pracuje na referáte komunikácie a médií Slovenskej akadémie vied. Zaoberá sa aj problematikou mediálnej výchovy detí a mládeže, je spoluautorkou experimentálnych učebných textov. Detský svet je námetom aj jej debutu Kľúčik od trinástej komnaty (2007). Ten je renomovanou kritikou oceneným psychologickým prienikom do „trinástej komnaty“ dnešných súrodeneckých, rodičovských a vôbec medziľudských vzťahov. Podobnú autorskú poetiku využila aj v knižke My deti z Trávnikov (2009). Prekladá najmä z češtiny.