Mária Ďuríčková photo 1

Mária Ďuríčková

29. 9. 1919
Veľká Slatina
—  15. 3. 2004
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, pre deti a mládež, próza, scenáristika

Ocenenia

Súťaž vydavateľstva Mladé letá o najlepšiu poviedku zo života detí: 2. cena za prózu My z ôsmej A (1959)

Cena vydavateľstva Mladé letá za knihu Danka a Janka (1961)

Cena vydavateľstva Mladé letá za knihu Jasietka (1963)

Medzinárodná literárna súťaž „Pre mládež atómového veku“. Národné kolo – 3. cena za knihu Majka Tárajka (1965)

Cena vydavateľstva Mladé letá za preklad knihy Bohatier Kremienok (1965)

Cena Fraňa Kráľa za tvorbu pre deti a mládež (1968)

Medzinárodná literárna súťaž „Pre mládež atómového veku“. Národné kolo – Odmena za knihu Danka a Janka v rozprávke (1968)

Literárna súťaž vydavateľstva Mladé letá a redakcie časopisu Slniečko na poviedky zo života detí – odmena za práce Náhodou je to príma a Hlava v Tramtárii (1972)

Cena vydavateľstva Mladé letá za knihu Biela kňažná (1973)

Umelecká súťaž národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy k 30. výročiu oslobodenia Bratislavy. 1. cena za knihu Dunajská kráľovná (1974)

Čestné uznanie vydavateľstva Mladé letá za podiel na knihe Zlatá brána (1975)

Odmena Slovenského literárneho fondu za knihu Zlatá brána (1975)

Prémia Slovenského literárneho fondu za knihu Dunajská kráľovná (1976)

Literárna súťaž Slovenského literárneho fondu. 3. cena za knihu Prešporský zvon (1977)

Cena Jána Hollého. Prémia za preklad knihy Krása nevídaná (1977)

Európska cena za detskú literatúru „P. P. Vergerio“ (1978)

Čestná listina IBBY za knihu Dunajská kráľovná (1978)

Cena Zväzu slovenských spisovateľov za knihy Dunajská kráľovná a  Prešporský zvon (1978)

Literárna súťaž Slovenského literárneho fondu. Odmena za knihu Kľúče od mesta (1978)

Čestná listina IBBY za preklad knihy Krása nevídaná (1980)

Pamätná medaila vydavateľstva Mladé letá za zásluhy o rozvoj detskej knihy (1980)

Prémia Slovenského literárneho fondu za knihu Kľúče od mesta (1981)

Ocenenia rady národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy (1983)

Cena za zobrazenie života Bratislavy v prozaických dielach pre deti a mládež (1983)

Ocenenia rady národného výboru hlavného mesta SSR Bratislavy (1986)

Čestné uznanie za popularizáciu histórie Bratislavy v tvorbe pre deti a mládež (1986)

Európska cena za detskú literatúru „P. P. Vergerio“ (1987)

Čestné uznanie za knihu Zemský kľúč (1987)

Cena vydavateľstva Mladé letá za knihu Zlatá priadka (1995)

Cena J. C. Hronského za literatúru (1998)

Najkrajšia kniha Slovenska 2014 – Slovenské povesti Márie Ďuríčkovej