Mária Ďuríčková photo 1

Mária Ďuríčková

29. 9. 1919
Veľká Slatina
—  15. 3. 2004
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, pre deti a mládež, próza, scenáristika

Výberová bibliografia

DZADÍKOVÁ, Lenka: Cesty a cestičky (Slovenské divadlá deťom v roku 2018). In: Bibiana, roč. XXV, 2019, č. 1, s. 27.

ŠIMULČÍKOVÁ, Jana: Tvorba pre čitateľov najvďačnejších (K 100-ročnici Márie Ďuríčkovej – Z návštevy u spisovateľky). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 14 – 15.

APFEL, Viliam: Mária Ďuríčková: Slovenské povesti (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 12, s. 128 – 129.

SLIACKY, Ondrej: Kto obnovil zrušené Slniečko? In: Bibiana, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 61.

ŠEPITKOVÁ, Natália: Slniečko oslavuje deväťdesiat rokov. In: Katolícke noviny, roč. 132, 5. 11. 2017, č. 44, s. 21.

Z archívneho života Zlaty Solivajsovej (4/4). Časť štvrtá alebo Korešpondencia z rokov 1969 – 1992. (E. Zátopek, P. Koyš, M. Ďuríčková, B. Bobáková, P. Hrúz, H. Ponická, Š. Moravčík). In: Vertigo, 4, 2015, s. 38 – 42.

BELANCOVÁ, Beáta: Mária Ďuríčková: Slncové dievčatko (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIII, 16. 10. 2013, č. 21, s. 4.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Zatiahnime na hlbinu! (Slovenská literatúra pre deti a mládeť 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 27.

BÍZIKOVÁ, Margita: Mária Ďuríčková: O Jankovi Polienkovi. In: Knižná revue, roč. XXI, 7. 12. 2011,  č. 25, s. 13.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Učia sa deti BYŤ? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXIII.

FARKAŠOVÁ, Etela: Cesta do pamäte Bratislavy (Mária Ďuríčková: Dunajská kráľovná). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 5.

FARKAŠOVÁ, Etela: Najpopulárnejšie prváčky. In: Knižná revue, roč. XX, 1. 9. 2010, č. 18, s. 1.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXII.

VRÁBLOVÁ, Timea: Obľúbený Guľko Bombuľko (Mária Ďuríčková: O Guľkovi Bombuľkovi). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XX, 17. 3. 2010, č. 6, s. 5.

HALVONÍK, Alexander: Zlatá brána. Ľudové rozprávky, pesničky, hádanky, hry a povedačky. Zozbierala Mária Ďuríčková (Náš tip). In: Knižná revue, 10.11. 2004, č. 23, s. 1.

RANKOV, Pavol: Živá mytológia Bratislavy (Mária Ďuríčková: Bratislavské povesti). In: Knižná revue, 1. 9. 2004, č. 18, s. 5.

SUBALLYOVÁ, Ľubica: Studnička čitateľa (Mária Ďuríčková: Braček z tekvice a Sestrička z Topánika). In: Knižná revue, roč. XIV, 31. 3. 2004, č. 7, s. 4.

BEŇO, Ján – ĎURÍČKOVÁ, Mária: Zvony detstva Márie Ďuríčkovej. (Rozhovor z roku 1997). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 7 – 8, s. 235 – 238.

Autor neuved.: Rozprávka  – soľ života (K láske patrí úsmev. Mária Ďuríčková: Nie je škola ako škola /nie je žiak ako žiak/). In: Knižná revue, roč. X, 6. 12. 2000, č. 25, s. 11.

NIŽNÁNSKY, Jozef: Knižný zákusok pre deti (Mária Ďuríčková: Poslali ma naši k vašim). In: Knižná revue, roč. X, 8. 11. 2000, č. 23, s. 2.

NIŽNÁNSKY, Jozef – ĎURÍČKOVÁ, Mária: Písaním som si harmonizovala život (So spisovateľkou Máriou Ďuríčkovou o literatúre, životnej trýzni a o hodnotách najväčších). In: Knižná revue, roč. X, 15. 3. 2000, č. 6, s. 12.

STANISLAVOVÁ, Z.: Kniha harmónie a životnej múdrosti. In: Literárny týždenník, roč. 12, 1999, č. 5, s. 6.

ONDRÁŠ, Miloš: Malé rozprávky z veľkého mesta. In: Knižná revue, roč. IX, 28. 4. 1999, č. 9, s. 10.

HALVONÍK, Alexander: Bukovské parády (Krista Bendová: Osmijanko rozpráva 8x8=64 rozprávok; Krista Bendová: Čačky-hračky; Mária Ďuríčková: O Guľkovi Bombuľkovi, Zlatá hrkála (výber Mária Ďuríčková). In: Knižná revue, roč. VIII, 8. 12. 1998, č. 25 – 26, s. 13.

OBERT, V.: Rozprávka s didaktickou tendenciou. In: Žánrové hodnoty literatúry pre deti a mládež 2. Nitra: Vysoká škola pedagogická, 1995.

URBANOVSKÝ, M.: Prekrásne vyznanie. In: Slovenské národné noviny, roč. 6 (10), 1995, č. 12 – 13, s. 8.

NADUBINSKÝ , M.: Rozprávky Čierneho Filipa. In: Zlatý máj, roč. 33, 1989, č. 10, s. 631.

NOGE, J.: Panenská veža na Devíne. In: Zlatý máj, roč. 33, 1989, č. 1, s. 60 – 61.

BLAHOVÁ, A.: Emčo. In: Zlatý máj,  roč. 32, 1988, č. 6, s. 374 – 375.

HUJÍK, V.: Prehĺbený pohľad na dieťa. In: Večerník, roč. 33, 26. 2. 1988, č. 40, s. 6.

SUCHÁ, H.: Zemský kľúč. In: Slovenské pohľady, roč. 103, 1987, č. 1, s. 140 – 141.

GERMUŠKOVÁ, M.: Čo si hračky rozprávali. In: Zlatý máj, roč. 30, , 1986, č. 9, s. 567.

MARČOK, V.: Zemský kľúč. In: Zlatý máj, roč. 30, 1986, č. 10, s. 629 – 630.

HORÁK, G.: Jahniatko v batohu. In: Ľud, roč. 38, 6. 3. 1985, č. 55, s. 5.

CÍFERSKÁ, E.: Domček, domček, kto v tebe býva? In: Predškolská výchova, roč. 38, 1984, č. 8, s. 31.

ROTHMAYEROVÁ, G.: Kamarát pre sedemnástky. In: Smena, roč. 37, 19. 3. 1984, č. 76, s. 6.

HUJÍK, V.: Štyri skvosty malým. In: Roľnícke noviny, roč. 38, 1983, č. 236, s. /4/.

TUČNÁ, E.: Z rozprávky do rozprávky. In: Zlatý máj, roč. 27, 1983, č. 5, s. 302 – 303.

BALOGHOVÁ, M.: Knižky, ktoré ťa potešia. In: Slniečko, roč. 14, 1982, č. 6, s. 30.

NOGE, J.: Poznanie a poslanie. In: Zlatý máj, roč. 26, 1982, č. 3, s. 138 – 142.

NOGE, J.: Kľúče od mesta. In: Zlatý máj, roč. 26, 1982, č. 5, s. 312 – 313.

KLÁTIK, Z.: Od tradičnej k modernej povesti. In: Zlatý máj, roč. 24, 1980, č. 10, s. 604 – 607.

MIKO, F.: Poznanie a sujet. In: Miko, F.: Hra a poznanie v detskej próze. Bratislava: Mladé letá, 1980, s. 106 – 123.

MIKO, F.: Syntézu či polarizáciu? In: Miko, F.: Hra a poznanie v detskej próze. Bratislava: Mladé letá, 1980, s. 218 – 223.

SLIACKY, O.: V literárnom diele Márie Duríčkovej... In: Zlatý máj, roč. 24, 1980, č. 5, s. 299.

JURČO, M.: V procese vzájomneho prisvojovania. In: Zlatý máj, roč. 23, 1979, č. 10, s. 594 – 597.

KLÁTIK,  Z.: Od tradičnej k modernej povesti. In: Zlatý máj, roč. 24, 1979, č. 10, s. 604 – 607.

MIRVALDOVÁ, H.: Bílá kněžna v edici lidových pohádek. In: Zlatý máj, roč. 23, 1979, č. 1, s. 38 – 42.

RESUTÍK, M.: Prešporský zvon. In: Slovenské pohľady, roč. 95, 1979, č. 3, s. 130 – 131.

MARČOK, V.: Povesť ako tvorivý akt. In: Zlatý máj,  roč. 22, 1978, č. 1, s. 45 – 51.

Zo slovníka slovenskej literatúry. Mária Ďuríčková: Čo nie je v slovníku. In: Romboid, roč. XIII, 1978, č. 9, s. 73 – 76.

KOPÁL, J.: Najkrajšie na svete. In: Zlatý máj,  roč. 21, 1977, č. 3, s. 215 – 216.

NOGE, J.: Dunajská kráľovná. In: Zlatý máj, roč. 21, 1977, č. 2, s. 139 – 141.

JURČO, M.: Nie je škola ako škola. In: Slovenské pohľady, roč. 91, 1975, č. 1, s. 127 – 128.

KLÁTIK, Z.: Podoby autorskej rozprávky. In: Klátik, Z.: Slovo, kľúč k detstvu. Bratislava: Mladé letá, 1975, s. 127 – 154.

SEDLÁK, J.: Rozprávanie o dvojčiatkach a deťoch vôbec. Bratislava: Mladé letá, 1975.

NOGE, J.: Zrozumiteľný svet rozpávok. In: Romboid, roč. 9, 1974, č. 2, s. 47 – 50.

SUCHÁ, H.: Biela kňažná. In: Slovenské pohľady, roč. 90, č. 5, 1974, s. 130 – 131.

KLÁTIK, Z.: Slovenská literatúra pre deti a mládež 1973. In: Slovenské pohľady, roč. 90, 1974, č. 4, s. 45 – 53.

POLIAK, J.: V rodnom chotári rozprávok. In: Zlatý máj, roč. 17, 1973, č. 9, s. 679 – 680.

POLIAK, J.: Netradičná kniha. In: Zlatý máj, roč. 17, 1973, č. 5, s. 344 – 345.

KOPÁLOVÁ, M.: Jožko Mrkvička Spáč. In: Komenský, roč. 97, 1972/73, č. 7, s. 448.

NOGE, J.: Janček Palček. In: Zlatý máj, roč. 15, 1971, č. 1, s. 46 – 47.

PIFKO, H.: Slovenská kniha pre deti 1970. In: Zlatý máj, roč. 15, 1971, č. 8, s. 520 – 522.

NOGE, J.: O Katarínke a túlavom vrchu. In: Zlatý máj, roč. 15, 1971, č. 1, s. 46 – 47.

ČIŽMÁRIK, R.: Sestričky z Topánika. In: Nové slovo, roč. 12, 1970, č. 12, s. 14.

JACKO, J.: Špecifickosť prózy M. Ďuríčkovej a jej využitie na hodinách slovenského jazyka. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 17, 1970, č. 3, s. 75 – 79.

MORAVČÍK, Š.: Kultivované rozprávky. In: Nové slovo, roč. 12, 1970, č. 32, s. 14.

NOGE, J.: Zo skutočnosti do rozprávky. In: Zlatý máj, roč. 14, 1970, č. 9, s. 601 – 602.

JACKO, J.: Próza pre mládež a jasľovú výchovu. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 16, 1969/70, č. 1, s. 13 – 16.

NOGE, J.: Vtip, fantázia, fakty. In: Zlatý máj, roč. 13, 1969, č. 6, s. 406.

KLÁTIK, Z.: Druhové podoby slovenskej literatúry pre mládež. In: Zlatý máj, roč. 13, 1969, č. 1, s. 16.

SLIACKY, O.: Bilančná skepsa a chvála. In: Zlatý máj, roč. 13, 1969, č. 2, s. 78.

GLOCKO, P.: Prebierka knihami. In: Zlatý má, roč. 12, 1968, č. 2, s. 83 – 85.

JACKO, J.: Stíhač na galuskách a expresivita jazykových prostriedkov. Sborník UPJŠ v Prešove. Spoločenské vedy, 6, zv. 2. Bratislava: SPN, 1967, s. 29 – 30.

MIKO, F.: Výrazové vlastnosti súčasnej prózy pre mládež. In: Jazyk a umelecké dielo. Bratislava: Mladé letá, 1966, s. 122 – 124.

PALKOVIČ, P.: Ľudský údel detského hrdinu. In: Predvoj, roč. 2, 1966, č. 15, s. 14.

PETRÍK, V.: Nesporný úspech. In: Zlatý máj, roč. 10,1966,  č. 4, s. 218 – 219.

PIFKO, H.: Podnetný návrat. In: Kultúrny život, roč. 21, 1966, č. 12, s. 5.

KOPÁL, J.: Úspešný prínos Majky Tárajky. In: Slovenské pohľady, roč. 82, 1966, č. 7, s. 132 – 133.

ŠIMULČÍKOVÁ, J.: Nový pohľad na dedinu. In: Slovenské pohľady, roč. 82, 1966, č. 4, s. 130 – 131.

FINDRA, J.: Staré a nové v lexike pre mládež. In: Jazyk a umelecké dielo. Bratislava: Mladé letá, 1966, s. 197 – 201.

ŠVENKOVÁ, V.: Poézia na úteku pred gramatikou. In: Zlatý máj, roč. 9, 1965, č. 11, s. 503.

PIFKO, H.: Knihy s vavrínom. In: Kultúrna tvorba, roč. 2, 1964, č. 23, s. 12.

VANOVIČ, J.: Protikonvenčne aj konvenčne. In: Slovenské pohľady, roč. 80,1964, č. 2, s. 128 – 129.

DAREDOV, I.: O problémoch mládeže. In: Mladá tvorba, roč. 9, 1964, č. 2, s. 35 – 37.

IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, M.: Hľadanie výrazu. Bratislava: Mladé letá, 1964, s. 12 – 24, 111.

NOGE, J.: Opatrnosť nemôže byť na škodu. In: Zlatý máj, roč. 18, 1964, č. 6 – 7, s. 264 – 266.

MEDVEĎ, J.: Ešte k Ďuríčkovej stíhačovi. In: Zlatý máj, roč. 8, 1964, č. 5, s. 224 – 225.

KOVÁČ, B.: Rozprávkový cestopis. In: Zlatý máj, roč. 8, 1964, č. 5, s. 220 – 221.

POLIAK, J.: Vec spoločného záujmu. In: Poliak, J.: Literatúra, mládež a súčasnosť. Bratislava: Mladé letá, 1963, s. 36.

POLIAK, J.: Prísľuby a dlhy. In: Poliak, J.: Podoby a premeny literatúry pre mládež. Bratislava: Mladé letá, 1963, s. 180 – 199.

ŠMATLÁK, S.: Materská škola poézie. In: Šmatlák, S.: Básnik a dieťa. Bratislava: Mladé letá, 1963, s. 23 – 26.

MEDVEĎ, J.: Rojčivá mladosť na križovatkách života. In: Zlatý máj, roč. 7,1963,  č. 12, s. 548 – 549.

NOGE, J.: 4x próza pre najmenších. In: Zlatý máj, roč. 7, 1963, č. 5, s. 225 – 227.

TENČÍK, F.: Poučení ze dvou slovenských knížek o dětech z první třídy. In: Zlatý máj, roč. 6, 1962, č. 6 – 7, s. 314 – 315.

ŠMATLÁK, S.: Tichá hladina priemeru. In: Slovenské pohľady, roč. 77, 1961, č. 12, s. 14 – 16.

TERČA, P.: Príhody Guľka Bombuľka. In: Nové knihy, 1961, č. 50, s. 1.

FERKOVÁ, H.: Veselá knižka o dvojičkách.In: Nové knihy, 1961, č. 48, s. 2.

KLÁTIK, Z.: Poviedka či skica? In: Kultúrny život, roč. 16, 1961, č. 14, s. 14.

PETRÍK, V.: Zo sveta dospievajúcej mládeže. In: Zlatý máj,  roč. 5, 1961, č. 5, s. 219 – 221.

POLIAK, J.: Hosťujúci recenzenti a čo s nimi súvisí. In: Zlatý máj, roč. 5, 1961, č. 4, s. 181 – 184.

POLIAK, J.: V zápase s formou. In: Kultúrny život, roč. 14,1959, č. 18, s. 4.

POLIAK, J.: V šľapajach ľudových tvorcov. In: Materská škola,. roč. 5, 1958, č. 5, s. 159 – 160.

MORIC, R.: O najmenších prózach pre najmenších. In: Zlatý máj, roč. 2, 1958, č. 10, s. 297 – 298.

KLÁTIK, Z.: Poznámky o ideovosti a majstrovstve v poézii pre najmenších. In: Slovenské pohľady, roč. 71, 1955, č. 7 – 8, s. 809 – 818.