Marián Milčák photo 2

Marián Milčák

4. 9. 1960
Revúca
Žáner:
literárna veda, poézia, iné

Životopis autora

Marián MILČÁK sa narodil 4. septembra 1960 v rodine lekára a spisovateľa Jána Milčáka. V rokoch 1979 – 1984 študoval slovenčinu a nemčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Po absolvovaní štúdia učil na Strednej poľnohospodárskej škole v Spišskej Novej Vsi a na Strednej zdravotníckej škole v Levoči. Od roku 1991 pôsobil ako odborný asistent na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. V rokoch 1999 – 2003 pracoval ako lektor slovenského jazyka na Varšavskej univerzite a v rokoch 2005 – 2008 na Sliezskej univerzite v Katoviciach. V rokoch 2003 – 2005 pôsobil opäť na univerzite v Prešove a na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku, resp. v Levoči. V súčasnosti pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde vyučuje dejiny a teóriu slovenskej a svetovej literatúry. Žije v Levoči.