Marian Škotka

22. 5. 1963
Partizánske
Žáner:
literatúra faktu, próza
Marian ŠKOTKA zmaturoval na Gymnáziu v Partizánskom, v roku 1986 ukončil štúdium na Pedagogickej fakulte v Nitre a na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v roku 1995 obhájil dizertačnú prácu o tvorbe L. N. Tolstého. Venoval sa kultúrnej, editorskej a literárnokritickej činnosti. Pracoval ako výskumník a od roku 1990 ako riaditeľ Literárneho múzea A. S. Puškina v Brodzanoch. V roku 1995 bol redaktorom Slovenského rozhlasu. Neskôr pôsobil ako vedecký tajomník Literárneho informačného centra. V roku 2001 sa podieľal na vzniku televízie TA3 a pôsobil… Čítať ďalej