Márius Kopcsay

21. 4. 1968
Bratislava
Žáner:
pre deti a mládež, próza, iné

Životopis autora

Márius Kopcsay po maturite na gymnáziu v Bratislave (1986) pokračoval v štúdiu na Chemickotechnologickej fakultre SVŠT a v rokoch 1988 – 1993 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, no štúdium prerušil. Po roku 1989 sa začal venovať žurnalistike, pôsobil vo viacerých periodikách a denníkoch. Od roku 1992 pracoval ako redaktor v komunálnej a stavovskej tlači (Obecné noviny, Stavebný podnikateľ). V rokoch 1994 – 1998 bol slovenským dopisovateľom ZN-novín, od roku 1997 bol komentátorom denníkov Nový čas, Pravda a SME, vedúcim Redakcie dokumentačných databáz v Tlačovej agentúre SR. V rokoch 2003 – 2005 písal pre český Týden, v rokoch 2005 – 2007 bol šéfredaktorom časopisu Mosty. Spolupracoval ako autor a scenárista so Slovenským rozhlasom, v Rádiu Devín mal vlastnú reláciu Trhací kalendár a uviedli mu rozhlasovú hru Spomienkostroj. Písal scenáre pre televízne seriály (Ordinácia v ružovej záhrade, V mene zákona a iné), takisto sa ako scenárista podieľal na celovečernom dokumente HBO s názvom Erotic Nation. Jeho prózy vyšli v českom, nemeckom, holandskom, anglickom, arabskom, slovinskom či v bulharskom jazyku. Od roku 2024 pracuje ako šéfredaktor časopisu Romboid. Žije v Modre.