Miroslav Dudok photo 2
Foto © Peter Procházka

Miroslav Dudok

31. 7. 1952
Erdevik (Srbsko)
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, odborná literatúra, poézia
Miroslav DUDOK (1952) – básnik, lingvista a univerzitný profesor. V r. 1967 – 71 študoval na slov. gymnáziu v Báčskom Petrovci, 1971 – 76 slov. jazyk a literatúru na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Bol redaktorom mládežníckeho časopisu Vzlet, literárneho časopisu Nový život, pôsobil ako riadny prof. na oddelení slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade, v súčasnosti je pracovníkom Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV v Bratislave. Publikovať začal na sklonku 60. rokov v časopise Nový život. Vydal básnické zbierky Schody do básne (1975),… Čítať ďalej