Nóra Ružičková photo 1

Nóra Ružičková

17. 5. 1977
Bratislava
Žáner:
literárna veda, poézia, iné

Životopis autora

Nóra Ružičková (1977, Bratislava) je aktívna v oblasti vizuálneho umenia a literatúry. Vyštudovala maľbu a grafiku na Vysokej škole výtvarných umení, kde po skončení doktorandského štúdia pôsobila najskôr ako výskumná pracovníčka (2007 – 2009), neskôr ako odborná asistentka na Katedre intermédií (2009 – 2018) a v rokoch 2016 – 2018 viedla na VŠVU ateliér Obraz/zvuk/text a kontext. Od roku 2018 vyučuje odborné výtvarné predmety na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave. 

Pri tvorbe využíva rôzne médiá a formy vyjadrenia – text, video, fotografia, počítačová animácia, zvuková inštalácia, performancia. Skúma vzťahy obrazu a textu, textuality a vizuality, napätie medzi artikulovanou a skomolenou výpoveďou, vytvára experimentálne fikcie, v ktorých kontext umenia konfrontuje s amatérskymi diskurzmi. Mnohé z jej umeleckých projektov sú založené na spolupráci s inými umelkyňami a umelcami, ale aj s ľuďmi z mimoumeleckých oblastí. 

Nóra Ružičková je autorkou siedmich básnických zbierok: Mikronauti (1998), Osnova a útok (2000), Beztvárie (2004), Parcelácia vzduchu (2007), Pobrežný výskum (2009), Práce & Intimita (2012), ← a b c → (v spoluautorstve s Mariannou Mlynárčikovou, 2018). Venuje sa tiež umeleckému prekladu s dôrazom na súčasnú nemeckú poéziu: knižne vyšli Uchvátené odstupy Moniky Rinckovej (2008), Zamknuté komory Marion Poschmannovej (2014) a Prospekt Rona Winklera (2019).