Ondrej Šulaj

26. 9. 1949
Vígľaš
Ondrej ŠULAJ v r. 1964 – 67 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole vo  Zvolene, 1969 – 74 filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. R. 1974 – 78 dramaturg v Divadle SNP Martin, 1978 – 88 hlavný dramaturg Novej scény v Bratislave, 1979 – 88 externý pedagóg na Vysokej škole múzických umení, od 1988 interný pedagóg. Jeho… Čítať ďalej