TASR

Osvald Zahradník

16. 11. 1932
Veľký Bočkov (Ukrajina)
—  16. 8. 2017
Bratislava
Žáner:
dráma, rozhlasová tvorba, scenáristika, próza, populárne žánre
Osvald ZAHRADNÍK študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, vo Svite sa vyučil za elektrotechnika (1951), po maturite študoval filozofiu a psychológiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (promovaný r. 1957). R. 1957 – 61 pôsobil ako metodik a dramaturg koncertnej agentúry v Prahe, 1961 – 71 režisér Čs. rozhlasu v Banskej Bystrici, 1971 – 73 vedúci redaktor kultúrnej publicistiky Čs. rozhlasu, 1973 – 76 vedúci divadelného oddelenia Ministerstva kultúry, 1976 – 79 šéf činohry SND, 1979 – 87 vedúci ideovo-tvorivého odboru Zväzu slov.… Čítať ďalej