Karol Horák photo 1

Karol Horák

13. 9. 1943
Katarínska Huta
Karol Horák sa narodil 13. septembra 1943 v Katarínskej Hute (okres Lučenec). Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole v Banskej Štiavnici (1960) študoval na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (1960 – 1965). Na začiatku 60. rokov, ešte ako študent, založil Študentské divadlo pri Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika, v ktorom pôsobil ako herec, dramaturg a režisér. Od roku 1965 pôsobí ako… Čítať ďalej