Peter Karpinský photo 2

Peter Karpinský

3. 11. 1971
Gelnica
Žáner:
odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Vianočný koktail pre deti. Recenzia (Dohviezdny večer). In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 1, s. 147 – 156.

URBANOVÁ, Svatava: Pětadvacetkrát o Vánocích. Recenzia (Dohviezdny večer). In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 1, s. 147 – 156.

PETRÍKOVÁ, Martina: Medonosné písanie. Recenzia (Peter Karpinský: Med s ľadových kvetov). In: Tvorba, roč. XXX. (XXXIX.), 2020, č. 4, s. 97 – 98.

Autor neuved.: Nominácie kníh za rok 2019. Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov. Literatúra pre deti a mládež: Cena Kláry Jarunkovej za literatúru pre deti (Peter Karpinský: Med s ľadových kvetov). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 11. 11. 2020, č. 39 – 40, príloha s. 12.

MAŤAŠOVSKÁ, Viktória – KARPINSKÝ, Peter: Doma je doma. Potrebujú deti rozprávky? (Hosť relácie P. Karpinský, moderuje: V. Maťošovská). In: TV Lux, 27. 6. 2019, 17.30 – 18.30 hod.

SOUČKOVÁ, Marta: Medziriadky. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 117 – 124.

MIKŠÍK, Matúš: Peter Bilý, Peter Getting, Michal Hvorecký, Peter Karpinský, Zuzana Kepplová, Peter Krištúfek, Dorota Nvotová, Ján Púček, Jaroslav Rumpli, Svetlana Žuchová: Desatoro (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 3. 9. 2014, č. 18, s. 6 – 7.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Čo vyplavila sezóna (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 26.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Zatiahnime na hlbinu! (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s. 23 – 24.

MAŠLEJOVÁ, Diana – KARPINSKÝ, Peter: Z dvoch komôr srdca (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXII, 21. 3. 2012, č. 6, s. 22 – 23.

MIŠÁK, Peter: Päť x päť. Antológia súčasnej slovenskej prózy (Zost. Peter Karpinský). In: Knižná revue, roč. XXI, 23. 11. 2011, č. 24, s. 3.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Peter Karpinský: Sedem dní v pivnici. In: Knižná revue, roč. XXI, 31. 8. 2011, č. 18, s. 1.

(sd): Peter Karpinský: Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev (Notácia). In: Rak, roč. XIV, 2009, č 12, s. 57.

HOLKA, P.: Kysucký smútok. In: Literárny týždenník, 1997, č. 50, s. 1 – 3.

STANISLAVOVÁ, Z.: Tri dni s rozprávkou. In: Bibiana, 1997, č. 3 – 4, s. 36.

MAJERNÍK, J.: Okrem iného kluby. In: Literika, 98, č. 1, s. 80.

ŠKOTKA, M.: Slovo do času. In: Literárny týždenník, 1998, č. 20, s. 6.

BODACZ, B.: Správa o súčasnom svete. In: Pravda, r. VIII, 1998, č. 140, s. 17.

KONDRÓT, V.: Dva dobré debuty. In: Nové slovo, r. VIII, 1998, č. 19, s. 20.

BALÁŽ, I.: Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov. In: Nedeľná Pravda, r. VII, 1998, č. 22, s. 54.

FERKO, M.: Podobenstvá bytia a reality. In: Literika, 1998, č. 4, s. 97 – 99.

MICHALKA, P.: Súťaž s VSSS. In: Knižná revue, r. VIII, 1998, č. 22, s. 2,

BEŇO, J.: O čom hĺba víťazný debut. In: Slovenské pohľady, 1998, č. 9, s. 105 – 107.

NOVOTNÁ, M.: Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov. In: Euroreport, 1998, č. 16, s. 14.

BODACZ, B.: Nevinný. In: Literika, 1998, č. 1, s. 17 – 18.

FERKO, M.: Ustrnutie textom. In: Literika, 1998, č. 1, s. 18 – 19.

SVETOŇ, Ľ.: Za tvrdosťou zraniteľnosť. In: Literika, 1998, č. 1, s. 19.

FERENC, A.: A sokat markolás dilemmája. In: Irodalmi szemle, r. XLII, 1999, č. 5 – 6, s. 122 – 124.

SOUČKOVÁ, Marta – KARPINSKÝ, Peter: Dotyk ruky je viac ako slovo (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VIII, 8. 7. 1998, č. 14 – 15, s. 24.

FERKO, M.: Literatúra sa neráta na roky. In: Literika, 1999, č. 2, s. 3 – 4.

HALVONÍK, A.: Zlom proti zlu. In: Literika, 1999, č. 2, s. 21 – 22.

KONDRÓT, V.: Zlom proti zlu. In: Literika, 1999, č. 2, s. 24.

SOUČKOVÁ, M.: Recenzia. In: Spektrum. Slovensko 2, rádio Devín. 6. 2. 1999.

PETRÍK, J.: Múzy a iné spomienky. In. Literárne kroky, príloha Východoslovenských novín, 9. 9. 2000, s. 5.

ŠTUNDA, M.: Prvá letná škola poézie a prózy – Múza 2000. In: Slovo, II, č. 34, s. 11.

internetová stránka: www. spislit.klub.sk

ŠTUNDA, M.: Voda, čo nás drží... In: Slovo mladých, Literárna príloha týždenníka Slovo, III, č. 3, s. 1.

MROCEK, T.: Jazdci na formule Pegas. In: Slovo, III, č. 38, s. 15.

DUBAYOVÁ, J. – KRAJŇÁKOVÁ, D.: Literárna súťaž pozná víťazov. In: Panoráma Spiša a Tatier, 15. 6. 2001, s. 4.

ŽEMBEROVÁ, V.: Peter Karpinský – Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali. In: Bibiana, 2002, č. 1, s. 48 – 50.

STANISLAVOVÁ, Z.: Od estetizovanej hry k estetickému poznaniu. Literatúra pre deti a mládež 2001. In: Bibiana, 2002, č. 2, s. 3.

HALVONÍK, Alexander: Rozprávky proti nude a smútku (Peter Karpinský: Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali). In: Knižná revue, roč. XII, 6. 2. 2002, č. 3, s. 5.

SOUČKOVÁ, M.: Pomaranče Ťukťukovi. In: Literárny život, 2002, č. 27 – 28, s. 10.

SUBALLYOVÁ, Ľ.: Ohňostroj slova pre detskú dušu. In: Pravda, 2002, č. 271.

SOUČKOVÁ, M.: K tematizácii médií v literatúre pre deti a mládež. In: Média v umení a literatúre pre deti a mládež. Náuka, Prešov 2003, s. 84 – 92.

GAVURA, J.: Kompozícia. Dynamika. Rozprávkový príbeh. In: Média v umení a literatúre pre deti a mládež. Náuka, Prešov 2003, s. 133 – 140.

HALVONÍK, Alexander: Peter Karpinský: Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 163 – 164.

SLIACKY, Ondrej a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. LIC, Bratislava 2005.

SOUČKOVÁ, Marta – KARPINSKÝ, Peter: Tvorba pre deti je úlet do mimosveta (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 8. 2007, č. 18, s. 12.

SOUČKOVÁ, Marta: Čo povedalo zrkadlo. Peter Karpinský: Nanebonevzatie. (Recenzia). In: Romboid, roč. XLV, 2010, č. 5 – 6, s. 122 – 124.

HALVONÍK, Alexander: Peter Karpinský: Nanebonevzatie. In: Knižná revue, roč. XX, 28. 4. 2010, č. 9, s. 1.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VIII.

ŠENKÁR, Patrik: Peter Karpinský: Sedem dní v pivnici. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 3, s. 124 – 126.

PASSIA, Radoslav (pripravil): Každou knihou vstupujem do literatúry nanovo. Rozhovor s prozaikom Petrom Karpinským. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 3, s. 9 – 15.

ŠIMOŇÁKOVÁ, Martina: Slovenská literatúra je vo svete väčšinou neznáma. In: Pravda, roč. XXV, 1. 12. 2015, č. 27

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Vtipne o svetle a tieňoch v "raji detstva". Peter Karpinský: Adela, ani to neskúšaj! (Recenzia). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 10, s. 151 – 152.

PETRÍKOVÁ, Martina: Peter Karpinský: Adela, ani to neskúšaj! (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 5, s. 126 – 127.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Týždeň podľa vzoru mačka (Peter Karpinský: Teta Agáta a jej mačacia sedmička). In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 1, s. 143 – 145.

NAŠČÁK, Peter: Literatúra pre deti a mládež v roku 2017 (Hodnotenie literatúry 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 114.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Rozprávkové variácie (v pôvodnej tvorbe pre deti a mládež 2017). In: Bibiana, roč. XXV, 2018, č. 3, s. 4.