Peter Milčák photo 1

Peter Milčák

12. 12. 1966
Krompachy
Žáner:
literárna veda, poézia, iné
Krajina:
Slovensko
Národnosť:
Slovensko

Výberová bibliografia

KASARDA, Martin – MILČÁK, Peter: Poéziu vnímajú žiaci ako nezrozumiteľné (Pre vydanie knihy je rozhodujúca kvalita rukopisu, nie renomé autora). Rozhovor. In: Sme, roč. 28, 7. 2. 2020, č. 31, príl. Magazín o knihách, s. XVIII – XIX.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Peter Milčák – Marek Ormandík (eds.): Ako sa číta obraz (tridsaťšesť autorských interpretácií). In: VLNA, roč. XIX, 2017, č. 73, s. 144 – 146.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Čo vie o básni autor a čo čitateľ. Peter Milčák – Marián Milčák (eds.): Ako sa číta báseň II. (Dvadsaťdva autorských interpretácií). In: VLNA, roč. XIX, 2017, č. 71, s. 134 – 137.

TALLO, Michal: Tak ako sa teda číta báseň? Peter Milčák – Marián Milčák (eds.): Ako sa číta báseň II. (Dvadsaťdva autorských interpretácií). In: VLNA, roč. XIX, 2017, č. 71, s. 132 – 134.

REPAR, Stanislava: Stretnutia s poéziou. (Uchom ihly). Peter Milčák, básnik, prekladateľ a vydavateľ (rozhovor). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 10, s. 43 – 44.

ŠAH: Peter Milčák – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 12, s. 158.

REPAR, Stanislava – MILČÁK, Peter: Jednoducho si sadneš a začneš krútiť pedálmi. Interview s vydavateľom Petrom Milčákom z vydavateľstva Modrý Peter v Levoči o jeho pohľade na vydávanie kníh na Slovensku. In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 1 – 2, s. 62 – 78.

(LUC): Knihy sú náš život. Aj bez zárobku. Sám vediem vydavateľstvo poézie. Mám slobodu rozhodovania. In: Hospodárske noviny, 22. – 22. 3. 2015, č. 55, s. 17.

JUHÁSOVÁ, Jana: Eschatologický koncept v poézii Mariána a Petra Milčákovcov. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 III. Prešov: FF PU v Prešove, 2015, s. 57 – 75.

JUHÁSOVÁ, Jana: Peter Milčák, Marián Milčák (eds.): Ako sa číta báseň? (rec.) In: Ostium: internetový časopis pre humanitné vedy, roč. 10, 2014, č. 3. www.ostium.sk.

GAVURA, Ján: Slovenská poézia po postmoderne (k básnickým zbierkam 2012 – 2014). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 84 – 95.

HOSTOVÁ, Ivana: Za zrkadlami postmoderny a iné (Slovenská nedebutová poézia 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 3.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Peter Milčák: Brum (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIII, 6. 3. 2013, č. 5, s. 4.

KOŠÚTOVÁ, Juliana: Just a kid growing up. Peter Milčák: Brum. In: Romboid, XLVIII, 2013, č. 7, s. 68-69.

HOSTOVÁ, Ivana: Za zrkadlami postmoderny a iné. In: Knižná revue, roč. 23, 2013, č. 14 – 15, príloha s. 3.

TRINA, Peter: Peter Milčák: Brum. In: T0P 5 (slovenská literárna a výtvarná scéna 2012 v odbornej reflexii), 2012, s. 96 – 105.

GAVURA, Ján: Peter Milčák. In: Päť x Päť. Antológia súčasnej slovenskej poézie. Bratislava: Literárne informačné centrum, 2012, s. 34 – 35.

TEPLAN, Dušan: Za postavou v rozprávke (Peter Milčák: Postava a jej kompetencie v rozprávkovom texte). Recenzia.In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 3, s. 36 – 37.

LITVÁK, J.: Básnik, na ktorého pero prisahali beatnici. In: Sme, 08. 03. 2007.

RAKÚSOVÁ, G.: Žiadne zlo nemôže pretrvať večne. In: Sme, 10. 03. 2007.

GAVURA, J.: Slovenské písanie, poľské pisanie. In: Romboid, 41, 2006, č. 9, s. 79 – 81.

RAKÚSOVÁ, G.: Milčákov sprievodca po poézii. In: Sme, 26. 04. 2006.

BRÜCK, M.: Čakanie na básnika. In: Knižná revue, 15, 2005, č. 14 – 15, s. 5.

GAVURA, J.: Konfrontácie: Veľké malé a malé veľké. In: Romboid, 40, 2005, č. 6, s. 21 – 23.

LITVÁK, J.: Konfrontácie: Never mysli/Never Mind. In: Romboid, 40, 2005, č. 6, s. 21 – 23.

URSINY, Dežo – LAUČÍK, Ivan; KUNDERA, Ludvík – LAUČÍK, Ivan; ŠTRPKA, Ivan – LAUČÍK, Ivan; KADLEČÍK, Ivan – LAUČÍK, Ivan; MOJÍK, Ivan – LAUČÍK, Ivan; DUŠEK, Dušan – LAUČÍK, Ivan; MILČÁK, Peter – LAUČÍK, Ivan: Korešpondencia (1992, 1993, 1999). In: Rak, roč. X., 2005, č. 7, s. 58 – 64.

SOMOLAYOVÁ, Ľ.: Zo slovenskej poézie 2005. In: Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2006. Bratislava: Ars poetica 2007, s. 150 – 151.

BRÜCK, Miroslav: Čakanie na básnika (Peter Milčák: Prípravná čiara 57 / Preparation Line 57). In: Knižná revue, roč. XV, 6. 7. 2005, č. 14 – 15, s. 5.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Peter Milčák (heslo). In: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava – Martin: Vydavateľstvo SSS a SNK 2001, s. 316.

MIKULA, V. a kol.: Peter Milčák (heslo). In: Slovník slovenských spisovateľov. Praha: Libri 1999, s. 308.

REISEL, M.: Úpornosť hľadania. In: Slovenské pohľady, 106, 1990, č. 7, s. 127 – 128.

MIKULA, V.: Peter Milčák: Záprah pred zimou. In: Slovenské pohľady, 105, 1989, č. 12, s. 128.