René Bílik

24. 5. 1960
Skalica
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, literatúra faktu, pre deti a mládež, próza, publicistika, iné

Autor o sebe

Predpokladám, že jestvuje predstava, že profesor slovenskej literatúry je perfektne zorientovaný čitateľ aktuálnej literárnej produkcie, pravidelne sleduje knižné novinky a čitateľsky sa s nimi vysporadúva. Žiaľ, nie je to tak. Určite nie v mojom prípade a pokiaľ viem, túto predstavu nenaplnia ani viacerí moji kolegovia. Pre mňa ako vysokoškolského učiteľa slovenskej literatúry, ktorý sa špecializuje predovšetkým na jej dejiny po roku 1945 a na aktuálne výskumy v oblasti teórie literatúry a interpretácie textu, znamená slovenská literatúra v prvom rade výskumný problém. Pri takomto prístupe sa však stráca spontaneita čítania, ktorú poznajú milovníci literatúry. Preto som si zvykol či musel zvyknúť deliť svoje čítanie na to profesionálne orientované a výskumne cielené a na to, takpovediac, relaxačné, sprevádzané pôžitkom z možnosti tráviť čas s knihou. Moja odpoveď sa teda bude pridŕžať tohto členenia.

BÍLIK, René: Z akademických lektúr. In: Knižná revue, roč. XXIII, 6. 3. 2013, č. 5, s. 20.