Roman Kaliský photo 1

Roman Kaliský

23. 9. 1922
Slovenská Ľupča
—  8. 11. 2015
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu, scenáristika, iné

Napísali o autorovi

Hovoril, aby ho počuli, nie aby ho oslavovali; hovoril o historickej príležitosti, o nevyhnutnosti demokracie a slobody nielen pre občana, ale aj pre celý národ, hovoril, že občan nemôže byť slobodný v neslobodnom národe, pretože demokracia je nedeliteľná. Bolo dôležité, že sme verejne vystúpili do vlastnej kauzy práve takto, a nie inakšie. Pravdaže, Kaliského hlas bol rýchlo prekrytý jarmočným hurhajom. No dôležité je, že práve Kaliského intonácia, jeho vytušené historické východiská, jeho náhlivá usilovnosť prešli do slovenskej publicistiky a neskôr aj do politiky a parlamentov, že v čase najposlednejšom sa slovenská inteligencia a po nej aj slovenská politika vrátili takpovediac k prvému slovu.

Vladimír Mináč